Regler för servering av mat och dryck med anledning av covid-19

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för alla näringsverksamheter såsom restauranger, barer, caféer, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter där gästerna har möjlighet att äta på stället (enligt Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen).

Det här gäller för restauranger och serveringsställen

Begränsade öppettider för restauranger och serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har beslutat om fler åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Följande gäller från och med 1 mars:

 • Samtliga restauranger och andra serveringsställen måste stänga klockan 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Det är dock okej att fortsätta leverera mat för avhämtning efter den tiden.
 • För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats, det vill säga gallerior och köpcentrum, gäller att antalet besökare i ett sällskap endast får uppgå till 1 person, om inte serveringsstället kan nås genom egna entréer.
 • Serveringsställen som restauranger och barer tillåts inte servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Åtgärder som gäller sedan tidigare

 • Från och med 24 december får max fyra personer sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.
 • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Besökare i ett sällskap bör kunna hålla minst en meters avstånd till besökare i andra sällskap.
 • Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord är begränsat till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. 
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet.
 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.
 • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
 • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
 • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.
 • Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om regler för restauranger, krogar m m

Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

I Oskarshamns kommun är det samhällsbyggnadskontoret som ansvarar för tillsynen och kan besluta om åtgärder eller att stänga serveringar som inte följer lagen. Men även du som gäst har ett ansvar för minskad smittspridning. Du som gäst kan också hjälpa till genom att meddela oss om du upplever trängsel på ett serveringsställe.

På Livsmedelsverkets hemsida hittar du frågor och svar för olika grupper om regler och rekommendationer kring livsmedelshantering i coronatider. 

Minska smittspridningen

Här har vi listat regler och rekommendationer som förhindrar trängsel och minskar risken för smittspridning av Covid-19.

Självbetjäning är ok – men förhindra trängsel

Det är tillåtet att låta gästerna själva hämta sin mat vid en buffé. Restaurangen ska då ansvara för att det inte uppstår trängsel i kön till eller framme vid buffén. Gäster som hämtar mat måste också kunna stå minst en meter från närmast sittande gäster.

Du kan förhindra trängsel genom att markera på golvet var gästerna ska stå i kö eller erbjuda flera olika bord där gästerna kan hämta mat. 

Alla måste sitta när de äter eller dricker

Gästerna måste sitta när de dricker och äter. Det gäller även välkomstdrink, mingel eller liknande. Det är dock tillåtet att låta gästerna hämta maten eller drycken vid en bardisk eller en buffé, under förutsättning att de sedan kan gå till sitt bord utan att riskera att trängas med andra gäster.

Dela upp stora sällskap på flera bord

Stora sällskap ska delas upp på flera bord. Det ska dessutom finnas möjlighet att hålla avstånd till varandra vid bordet. Det är alltså viktigt att möblera så att varje gäst får gott om utrymme.

Informera dina gäster

Det ska finnas tydlig information till gästerna om att de ska:

 • hålla avstånd till varandra
 • stanna hemma vid symptom
 • tvätta händerna
 • sitta ned när de äter eller dricker

Ge förutsättningar för god handhygien

På restaurangen ska det finnas möjlighet för gästerna att tvätta händerna med tvål och vatten. Restaurangen ska även erbjuda handsprit.

Du ansvarar för att ha rätt tillstånd vid uppträdanden eller konserter

Vid uppträdanden som sker på ett serveringsställe kan det krävas tillstånd från Polismyndigheten. Det är verksamhetens eget ansvar att ta reda på vilka eventuella tillstånd som behövs.

Vid konserter och andra evenemang är det viktigt att gästerna ges möjlighet att hålla avstånd till varandra samt att de sitter ned.

Har du frågor, kontakta Oskarshamns kommun 0491-880 00.