Tillfällig covid-19-lag (pandemilagen)

Sedan den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Det är länsstyrelsen som kontrollerar att besluten följs.

Läs mer om den tillfälliga covid-19-lagen och hur Länsstyrelsens tillsyn går till

Vilka begränsningar som gäller, informationsblad på flera språk och vanliga frågor och svar hittar du på följande sidor på länsstyrelsens webbplats:

Om pandemilagen på verksamt.se

Verksamts undersida om Pandemilagen hittar du bland annat information om nya regler och restriktioner som fattas med stöd i lagen och vad de innebär för dig som företagare. Vi vill tipsa om dessa länkar: