Frågor och svar från bildningsförvaltningen med anledning av corona/covid-19

Där källa inte anges är svaret ett beslut baserat på förvaltningens ledningsgrupp baserat på folkhälsomyndighetens riktlinjer.

När ska man vara hemma?

När ska barn och elever vara hemma från förskola och skola?

Från och med den 10 september gäller följande:

 • Ibland har barn i förskoleåldern lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver man inte vara hemma från förskolan. Det kan till exempel vara en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute.
 • Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta sina barn på förskola eller skola.
 • Barn och vuxna som får symtom som är snabbt övergående (till exempel om du vaknar och är lite hängig men redan nästa dag känner dig helt bra) behöver inte provtas för covid 19. Däremot bör du stanna hemma ytterligare två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att du inte blir sjuk. Därefter kan du gå tillbaka till förskola, skola, arbete och andra aktiviteter.
 • För att genomföra provtagning för covid 19 i Region Kalmar län ska du ha haft något av följande symtom i minst 24 timmar: hosta, feber, snuva, nästäppa, halsont, diarré eller smak och luktbortfall. Mer om provtagning kan du läsa på 1177.se .

Ungdomar mellan 13 och 17 år behöver själva logga in på 1177.se för att beställa provtagning. 1177 skriver mer om hur ungdomar kan skaffa BankID eller Freja eID Plus, som behövs för att logga in.  

När ska barn och elever vara hemma från aktiviteter som exempelvis fritidsgårdar och kulturskola?

Då elever är hemma från skolan på grund av symtom deltar de inte i andra verksamheter som anordnas av bildningsförvaltningen. Exempel på sådana verksamheter är fritidsgårdar och kulturskola.

Vad gäller om någon i hemmet är konstaterad med covid-19?

Enligt beslut från Folkhälsomyndigheten (FHM) ska barn och elever i förskola och grundskola samt gymnasiesärskola fortsätta att vara i verksamheten så länge de är friska, även när någon i hemmet är konstaterat smittad.

Du som är gymnasieelev ska vara hemma när någon i hemmet har bekräftad covid-19. Du ska vara hemma i sju dagar och testas efter fem dagar även om du inte själv är sjuk. Denna information får du av smittspårningsenheten om det blir aktuellt.

På 1177.se kan du läsa mer om när och hur länge du ska stanna hemma.

Om en arbetsgivare håller föräldrar hemma, ska barnen ändå vara i skola eller på förskola?

Ja. Ur ett smittskyddsperspektiv bedömer Folkhälsomyndigheten inte att det finns anledning för friska barn och elever att stanna hemma från skolan oavsett om de varit på resa eller inte.

I verksamheten finns barn som tillhör en riskgrupp, hur ska jag tänka kring ett eventuellt virusutbrott på förskolan eller i skolan?

För barn med kroniska sjukdomar finns det inga speciella rekommendationer att undvika vistelse inom barnomsorgen. Kontakt med läkare behövs inte innan barnet lämnas till barnomsorgen.

Det finns både elever och lärare som brukar ha mycket allergi/astmasymtom under våren. Ska de vara hemma när symtomen kommer, fast de känner igen sina symtom?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som säger följande: 

”Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.”

Kommer förskolan eller skolan att stänga?

Vem är det som bestämmer om förskolor och skolor ska hålla öppet i händelse av ett virusutbrott?

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna och beslutar om skolan eller förskolan ska stängas. I Oskarshamns kommun har Bildningsnämnden delegerat ansvaret till förvaltningschefen som om det behövs, fattar ett sådant beslut i dialog med smittskyddsläkare. Folkhälsomyndighetens information och direktiv används av kommunen som underlag för beslut.

Varför stänger inte vår kommun skolorna nu när det finns andra kommuner som tar sådana beslut?

Oskarshamns kommun följer hela tiden utvecklingen och använder Folkhälsomyndighetens råd och direktiv som underlag till beslut.

Hur påverkas elevernas skolgång av ett eventuellt virusutbrott hos oss?

Vad gäller elevers frånvaro, eventuellt uteblivna resultat på nationella prov med mera utifrån skollagen och andra skolförfattningar?

Skolverket har satt samman en information till skolor och förskolor med anledning av coronavirusets spridning. Ta del av Skolverkets information till skolor och förskolor om coronaviruset.

Regeringen har också fattat beslut om en särskild förordning som öppnar kommunernas möjligheter att vid behov, driva skola på ett flexiblare sätt. Läs mer om dessa möjligheter här.

Frågor om arrangemang och evenemang

Det finns evenemang i Sverige som ställts in på grund av virusutbrottet, kan det bli aktuellt hos oss?

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att vara uppmärksamma på symtom, och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Det gäller både arbete och privat. Regeringen har beslutat att från och söndag 29 mars stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. I vår egen verksamhet gör vi en bedömning i varje enskilt fall där vi arrangerar möten och evenemang.

Hur ska man tänka som arrangör av ett mindre lokalt evenemang?

Folkhälsomyndigheten har gett ut ett riskbedömningsstöd för evenemang, ta gärna stöd i detta om du som arrangör är osäker.  

Övriga frågor

Vem ersätter mig om jag är hemma med mitt barn för att skolan stängt som följd av covid-19-pandemin?

Från och med 25 april kan föräldrar till barn vars skola eller förskola stängt med anledning av covid-19 få ersättning om de måste vara hemma från sitt arbete.
Läs mer om vab vid skolstängning på Försäkringskassans hemsida.

Är det någon påverkan på skolskjuts?

Skolskjuts i Oskarshamns kommun körs i stort sett som vanligt. Kalmar länstrafik (KLT) har reducerat några rena förstärkningsturer då antalet resande har minskat, bland annat på grund av att gymnasieeleverna till stor del bedriver sina studier på distans.

Från och med tisdag 5 maj hänvisar KLT resenärer på bussar med två eller fler dörrar att gå på och av fordonet i den bakre dörren. Framdörren och de två främsta stolsraderna stängs av för passagerare. Det innebär att man inte längre kan validera sina kort eller köpa biljetter ombord på bussarna. Elever som åker skolskjuts med linjetrafik ska ha med sina busskort men de kommer inte kunna ”blippa” dem. En markering kommer även sättas upp vid den andra stolsraden ombord som tydligt hindrar resenärer från att gå fram till föraren. Beslutet gäller enbart de bussar som har två dörrar eller fler. På- och avstigning på bussar med enbart en dörr fortsätter som vanligt.

Tänk på att visa hänsyn vid påstigning genom att först släppa av resenärer som ska gå av före ni själva går på bussen.  

Mer information om beslutet och varför det togs kan ni läsa i pressmeddelandet från Kalmar Länstrafik.

KLT för kontinuerlig dialog med branschorganisationen och andra parter hur skolskjuts och kollektivtrafik ska hanteras under coronapandemin. Blir det några förändringar i råd och rekommendationer kommer KLT och Oskarshamns kommun föra en dialog hur vi konkret ska hantera dessa förändringar i vår kommun. Det samma gäller om sjukfrånvaron hos förarna ökar drastiskt vilket kan få konsekvenser att skolskjutsturerna inte kan köras enligt planerad tidplan. Om det blir några förändringar i skolskjutsen kommer elever och vårdnadshavare informeras via Unikum.

Vad gör ni för att undvika att smitta sprids?

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer och arbetar på så sätt förebyggande.

Det handlar bland annat om att:

 • Vi uppmanar till god hygien – tvätta händer med tvål och vatten, nysa i armvecket
 • Undvik att röra vid ansikte och ögon
 • Undvik nära kontakt med sjuka personer
 • Undvik köer och närkontakt
 • Om elever som blir sjuka under skoldagen kontaktas deras föräldrar så att de kan hämta sina barn
 • Vi sprider ut mattider och avstånd i matsalen

Fortsätter matservering i skolan som vanligt trots Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för restauranger och krogar? Ska serveringar i vård, skola och omsorg följa samma smittskyddsregler som privata restauranger?

Den 1 juli 2020 trädde en ny lag i kraft för restauranger, barer och caféer kring deras ansvar för att förhindra spridning av covid-19. Den nya lagen omfattar inte serveringar inom förskola, skola, vård och omsorg vilket den tidigare föreskriften gjorde.

För offentliga måltider gäller precis som för skola, vård och omsorg och andra verksamheter i Sverige Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, Grundförfattning HSLF-FS 2020:12.

Vi har särskilt stämt av detta med Livsmedelsverket och ser att matserveringen fortsätter i våra matsalar men att vår personal hjälper till så köerna inte blir för långa i eller utanför matsalarna. I övrigt tar våra elever maten själva och vi fortsätter med buffé.

När får vårdnadshavare som blivit permitterade lämna sina barn på förskolan?

I Oskarshamns kommun har de vårdnadshavare som blir permitterade rätt att ha sina barn på förskolan enligt ordinarie schema de första 14 dagarna. Skulle permitteringen därefter fortsätta, är barnen välkomna 15 timmar per vecka förutsatt att vårdnadshavare lämnar in nytt schema i enlighet med ordinarie regelverk. När vårdnadshavare börjar arbeta igen har vårdnadshavare rätt att omedelbart gå upp i tid och i samband med det lämna in nytt schema.

Får vårdnashavare som blivit permitterade lämna sina barn på fritidshem?

Barn till permitterade föräldrar som har fritidshemsplats får sin omsorg tillgodosedd under skoldagen och är inte på fritidshemmet så länge föräldern är permitterad.

Hur kan jag prata med mitt barn/ungdom om viruset på ett bra sätt?

Ta hjälp av elevhälsan om du känner dig osäker. Utgå från folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden och krångla inte till det. Svara på barnens frågor. Det är okej att vi vuxna inte vet allt, eller alltid kan förklara varför.
Så pratar du med barn om coronaviruset (krisinformation.se)
Så pratar du med barn om coronaviruset (film från Region Kalmar län)

Prata även med ditt barn eller din ungdom om hur hen kan minska risk för smitta.

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen

(källa: 1177)

Det florerar så många rykten, vilken information kan jag lita på?

Ovanstående lägger ut kontrollerad information. Du följer utvecklingen i Oskarshamns kommun.