Gymnasiekortet

Nytt beslut angående gymnasiekort

Måndag 7 december gick Oscarsgymnasiet helt över till distansundervisning och det innebär att det tidigare beslutet angående gymnasiekort förändras.

Alla elever på Oscarsgymnasiet som har distansundervisning får nu 20 kronor per dag från och med 7 december till och med 18 december då höstterminen slutar.

De elever som tidigare inte haft distansstudier kommer att få ett presentkort hos Handel Oskarshamn hemskickat laddat med 200 kronor. Det tar några dagar att göra dem klara så troligen blir det under vecka 51.

De elever i årskurs 2 och 3 som sedan 23 november haft distansstudier varannan vecka får inte nya presentkort. Det de tidigare fått, 600 kronor, täcker även de två kommande veckorna under samma förutsättningar som för övriga elever. Första skolveckan på vårterminen omfattas fortfarande av samma kort.

Till skillnad från i våras så omfattas inte gymnasielever som är folkbokförda i Oskarshamns kommun och som studerar i annan kommun av beslutet att få presentkort. Ersättning för skolmat anses ingå i den ersättning som andra kommuner och friskolor får för elevernas skolgång.

Kortet finansieras liksom tidigare med pengar som kommunfullmäktige i våras beslutade att öronmärka för insatser kopplat till pandemin. Gymnasiekortet har två syften. Dels att ge eleverna en peng till lunch, dels att stötta näringslivet i Oskarshamn. 

Var gäller gymnasiekortet?

Gymnasiekortet gäller i alla butiker och restauranger som är medlemmar i Handel Oskarshamn. På www.handeloskarshamn.se/gymnasiekortet kan man se var man kan handla med kortet, samt sitt saldo.

Sprid inte smitta!

Vi uppmanar elever att använda presentkortet för att köpa mat och äta den hemma. Det är viktigt att vi hjälps åt att inte sprida coronaviruset, och att umgås nära och i grupp är något vi ska undvika. 

Har man symtom, även milda, ska man inte träffa andra människor.