Lunch för elever som studerar på distans

Lunchlådor för högstadieelever

Högstadieelever som studerar på distans kan hämta varm mat dagligen klockan 10.30 – 13.00, ingen föranmälan krävs. Eleven hämtar på den plats som ligger närmast från hemmet. Vid dessa skolor kan högstadieelever hämta mat:

 • Bockaraskolan, skolrestaurangens varuintag
 • Figeholmskolan, skolrestaurangens varuintag
 • Fårboskolan, skolrestaurangens varuintag
 • Gläntans förskola, förskolans varuintag
 • Kristdalaskolan, skolrestaurangens varuintag
 • Kristinebergskolan, skolrestaurangens varuintag
 • Norra skolan, skolrestaurangens varuintag
 • Påskallavikskolan, skolrestaurangens varuintag
 • Rödsleskolan, skolrestaurangens varuintag
 • Saltvikskolan, skolrestaurangens varuintag
 • Vallhallaskolan, skolrestaurangens varuintag

Behöver eleven specialkost anmäls det via e-tjänst på minasidor.oskarshamn.se. Sök på "lunch" så kommer e-tjänsterna för lunchlådor upp.  
Specialkosten hämtas vid valt utlämningsställe  klockan 10.30–13.00.

Elever som har beviljats skolskjuts och som har 4 kilometer eller längre bort från någon av skolorna kan hämta frysta matportioner, fem åt gången, på Oscarsgymnasiet måndagar mellan klockan 15.00 – 17.30. Antingen hämtar eleven eller en vårdnadshavare.
Frysta portioner beställs via e-tjänst på minasidor.oskarshamn.se.
För att hämta ut frysta portioner eller specialkost krävs en beställningskod som fås via e-tjänsten.

Frågor om lunchlådor och avhämtning besvaras via servicecenter på telefon 0491-88 000 eller servicecenter@oskarshamn.se

Lunchlådor för gymnasieelever

Elever på Oscarsgymnasiet kan hämta varm mat måndag (2 portioner) och onsdag (3 portioner). Beställning görs veckan innan via e-tjänst på minasidor.oskarshamn.se, sök på "lunch" för att komma direkt till e-tjänsterna. Vid beställningen får eleven en kod som krävs för att hämta maten.   

Lunchlådor hämtas på det utlämningsställe som ligger närmast hemmet. Maten hämtas ut klockan 10.30–13.00 måndag och onsdag på:

 • Oscarsgymnasiet, in genom glasdörr på höger sida längs matsalen. Hänvisning
  med skylt kommer att finnas på plats.
 • Bockaraskolan, skolrestaurangens varuintag
 • Figeholmskolan, skolrestaurangens varuintag
 • Kristdalaskolan, skolrestaurangens varuintag
 • Påskallavikskolan, skolrestaurangens varuintag
 • Fårboskolan, skolrestaurangens varuintag
 • Saltvikskolan, skolrestaurangens varuintag

Elever som har beviljats skolskjuts och som har 4 kilometer eller längre bort från någon av utlämningsplatserna kan hämta frysta matportioner, 5 åt gången, på Oscarsgymnasiet måndagar klockan 15.00–17.30. Antingen hämtar eleven eller en vårdnadshavare.
Frysta portioner beställs via e-tjänst på Mina sidor.
För att hämta ut varm mat eller frysta portioner krävs en beställningskod som fås via e-tjänsten.
Frågor besvaras via servicecenter på telefon 0491–88 000 eller servicecenter@oskarshamn.se