Lunch för elever som studerar på distans

Elever på Oscarsgymnasiet kan beställa lunchlådor med varm mat för upphämtning de veckor de har sin undervisning på distans. Beställning görs veckan innan via e-tjänst på minasidor.oskarshamn.se, sök på "lunch" för att komma direkt till e-tjänsterna. Vid beställningen får eleven en kod som krävs för att hämta maten.   

Lunchlådor hämtas på det utlämningsställe man valt i e-tjänsten. Maten hämtas ut klockan 10.30–13.00 måndag (2 portioner) och onsdag (3 portioner) på:

  • Oscarsgymnasiet, in genom glasdörr på höger sida längs matsalen. Hänvisning med skylt kommer att finnas på plats.
  • Bockaraskolan, skolrestaurangens varuintag
  • Figeholmskolan, skolrestaurangens varuintag
  • Kristdalaskolan, skolrestaurangens varuintag
  • Påskallavikskolan, skolrestaurangens varuintag
  • Fårboskolan, skolrestaurangens varuintag
  • Saltvikskolan, skolrestaurangens varuintag

För att minska kontakten med de elever som går på skolan ska du inte gå in i skolans lokaler eller matsal. 

Elever som har skolskjuts

Elever som har beviljats skolskjuts och som har 4 kilometer eller längre bort från någon av utlämningsplatserna kan hämta frysta matportioner, 5 åt gången, på Oscarsgymnasiet vid varuintaget måndagar klockan 15.00–17.30. Antingen hämtar eleven eller en vårdnadshavare.

Frysta portioner beställs också veckan innan via e-tjänst på minasidor.oskarshamn.se, sök på "lunch" för att komma direkt till e-tjänsterna. Vid beställningen får eleven en kod som krävs för att hämta maten.

Frågor besvaras via Servicecenter på telefon 0491–880 00 eller servicecenter@oskarshamn.se.