Åtgärder med anledning av skärpta allmänna råd

Med anledning av skärpta allmänna råd i Region Kalmar län vidtar Oskarshamns kommun nedanstående åtgärder. Listan med åtgärder kommer att uppdateras löpande. 

Kultur och fritid 

Idrottsanläggningar 

Idrottsanläggningar, både ute och inne, är stängda. Undantaget föreningsdriven träning för barn födda 2005 eller senare samt för skolverksamhet och yrkesmässig idrott, vilket i Oskarshamns kommun innebär IK Oskarshamn och Oskarshamns AIK:s elitlag. 
 
Fri avbokning gäller för hyresgäster under perioden. 

Simhallen 

Simhallen är stängd för allmänheten. Undantag görs för barn födda 2005 eller senare som deltar i följande: simskola, grundskolornas simundervisning och föreningars träning. 
 
Omklädningsrummen i simhallen är stängda för kunder till gymmet.  
 
Fri avbokning gäller för hyresgäster under perioden. 

Motionsgården Havslätt  

Motionsgården i Havslätt är stängd.  

Fritidsgårdar 

Fritidsgårdarna ställer om och anpassar verksamheten för ungdomar födda 2005 och senare. Fritidsgårdarna kommer fortsatt att vara öppna som vanligt under skoltid. 

Bibliotek och kulturbussen

Stadsbiblioteket, folkbiblioteksfilialerna och Kulturbussen har stängt som mötesplatser och hålls enbart öppna för utlåning av böcker och andra medier.

  • Ordinarie öppettider (ordinarie turlista för Kulturbussens allmänturer)
  • Ingen tidningsläsning
  • Inga studier
  • Ingen tillgång till publika datorer
  • Inga möjligheter till utskrifter eller kopiering

Skolbiblioteken är en del av skolans verksamhet och så länge skolorna är öppna så är skolbiblioteken oförändrat öppna.

Museer och konsthallar

Döderhultarmuseet, Sjöfartsmuseet och Oskarshamns konsthall är stängda.  

Skola och utbildning 

Skolmatsalar 

Skolmatsalarna håller öppet med anpassningar. Servering för allmänhet är stängd. 

Oscarsgymnasiet

Från och med tisdagen den 17 november övergår Oscarsgymnasiet till undervisning delvis på distans. Det är cirka 500 elever i årskurs två och tre som berörs och beslutet innebär att dessa elever turas om med distansundervisning varannan vecka. Detta beräknas pågå till och med den 15 januari.

Förskola, grundskola, fritidshem

All lämning och hämtning på förskolor, skolor och fritidshem sker utomhus. Undantag kan behöva göras i början och i slutet av dagen med hänsyn tagen till den enskilda förskolans förutsättningar men huvudregeln är lämning/hämtning utomhus.

Förändring av vistelsetiden för barn som är i förskolan 15 timmar per vecka

Barn som är i förskolan 15 timmar per vecka, och vars placering i förskolan grundar sig på allmän förskola eller att deras föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga, erbjuds under perioden 2020-11-12 till och med 2020-12-08 förskola enbart mellan klockan 08.00–11.00 från måndag till fredag.

Öppna förskolan 

Öppna förskolan Trollsländan är stängd. 

Kulturskolan 

Där det fungerar fortsätter verksamhet digitalt. Viss individuell undervisning kan fortgå med lokal anpassning för barn födda 2005 eller senare.

Komvux och SFI 

Komvux bedriver den största delen av undervisningen på distans. Undantagna är Yrkesvux, Komvux som särskild utbildning samt SFI kurs A. 

Nova 

Nova går över till digital undervisning. 

Äldreomsorg och seniorverksamhet 

Mötesplatser för seniorer 

Våra Träffpunkter kan tyvärr inte öppnas som planerat, utan hålls fortsatt stängda.  

Seniorrestaurangerna  

Seniorrestaurangerna Solbacka och Nyhem är stängda för sittande matgäster, men öppna för take-away. 

Övriga verksamheter

Miljöhuset

Miljöhuset Återbruk håller stängt för kunder och genomför inte heller hämtning hemma hos privatpersoner.

Kalejdo

Kalejdo har pausat alla fysiska möten och aktiviteter. De grupper som kan hållas digitalt hålls via Teams och som Live-sändningar i ”Grupp för Kalejdo” på Facebook.