Åtgärder med anledning av skärpta allmänna råd

Från och med den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Den 18 december 2020 skärptes de nationella allmänna råden ytterligare. Under torsdagen 21 januari 2021 lämnade regeringen besked om ytterligare förlängningar av nationella restriktioner. Med anledning av detta vidtar Oskarshamns kommun nedanstående åtgärder. Listan med åtgärder kommer att uppdateras löpande. 

Kultur och fritid 

Idrottsanläggningar 

Idrottsanläggningar, både ute och inne, är stängda för företag och privatpersoner.

Inomhusanläggningarna är öppna för träningsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare. Yrkesmässig idrott tillåts, vilket i Oskarshamns kommun innebär IK Oskarshamn och Oskarshamns AIK:s elitlag.

Utomhusanläggningarna är öppna för föreningsdriven verksamhet för både barn och vuxna.

Omklädningsrum är stängda, förutom i simhall och ishall där vi gör särskilda anpassningar i omklädningsrummen.  

På grund av de skarpare regionala rekommendationerna får inga matcher och tävlingar för barn och unga anordnas i kommunens anläggningar fram till och med 30 maj.

De föreningar som bedriver verksamhet ska ta särskild hänsyn till att de skarpare regionala rekommendationerna kan uppfyllas.

Restriktionerna som gäller i Kalmar län

Fri avbokning gäller för hyresgäster under perioden. 

Simhallen 

Simhallen är stängd för allmänheten. Undantag görs för barn födda 2002 eller senare som deltar i simskola, grundskolornas simundervisning eller föreningsdriven verksamhet.

På grund av de skarpare regionala rekommendationerna får inga matcher och tävlingar för barn och unga anordnas i kommunens anläggningar fram till och med 30 maj.

Omklädningsrummen i simhallen är stängda för kunder till gymmet.  

Fri avbokning gäller för hyresgäster under perioden. 

Motionsgården i Havslätt  

Motionsgården i Havslätt är stängd.  

Fritidsgårdar 

Fritidsgårdarna är öppna och anpassar verksamheten för barn födda 2002 och senare både inomhus och utomhus.

Bibliotek och kulturbussen

Stadsbiblioteket, folkbiblioteksfilialerna och Kulturbussen är enbart öppna för utlåning av böcker och andra medier, inte öppna som mötesplatser. Följande gäller från och med den 4 januari 2021:

  • Ordinarie öppettider (ordinarie turlista för Kulturbussens allmänturer)
  • Endast utlåning av böcker och andra medier
  • Ingen tidningsläsning
  • Inga studier
  • Ingen tillgång till publika datorer
  • Inga möjligheter till utskrifter eller kopiering

Skolbiblioteken är en del av skolans verksamhet och så länge skolorna är öppna så är skolbiblioteken oförändrat öppna.

Stadsbiblioteket erbjuder take away-lån

Du kan ringa till oss på Stadsbiblioteket och berätta vilka böcker du önskar låna. När vi samlat dina böcker ringer vi upp dig och kommer överens om när det passar dig att hämta böckerna. Vi möter dig utanför biblioteket så du inte behöver gå in. Telefon Stadsbiblioteket: 0491-880 10.

Museer och konsthallar

Döderhultarmuseet, Sjöfartsmuseet och Oskarshamns konsthall är stängda.  

Skola och utbildning 

Skolmatsalar 

Skolmatsalarna håller öppet med anpassningar. Servering för allmänhet är stängd. 

Oscarsgymnasiet

Till och med 30 maj 2021 kommer Oscarsgymnasiet att delvis ha undervisning på plats i skolan. En tredjedel av eleverna kommer att vara på plats i skolan samtidigt medan resten läser på distans enligt ett schema. Berörda elever kommer att få mer utförlig information via skolan om vilka dagar de har distansundervisning respektive undervisning på plats.  

Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen omfattas inte av beslutet.

Elever kan fortsätta beställa lunchlådor enligt samma rutiner som tidigare för de dagar de inte har undervisning på plats i skolan.

Från och med onsdag 10 mars serveras två lunchrätter på Oscarsgymnasiet.

Förskola, grundskola, fritidshem

All lämning och hämtning på förskolor, skolor och fritidshem sker utomhus till och med den 11 juni. Undantag kan behöva göras i början och i slutet av dagen med hänsyn tagen till den enskilda förskolans eller skolans förutsättningar men huvudregeln är lämning/hämtning utomhus.

Öppna förskolan 

Öppna förskolan Trollsländan är stängd. 

Kulturskolan 

Där det fungerar fortsätter verksamhet digitalt. Viss individuell undervisning samt gruppundervisning kan fortgå med lokal anpassning för barn födda 2002 eller senare.

Komvux och SFI 

Till och med 11 juni 2021 bedriver Komvux all sin undervisningen på distans. Undantagna är Yrkesvux, Komvux som särskild utbildning samt SFI kurs A. 

Nova 

Nova går över till digital undervisning. 

Äldreomsorg och seniorverksamhet 

Mötesplatser för seniorer 

Våra Träffpunkter kan tyvärr inte öppnas som planerat, utan hålls fortsatt stängda.  

Seniorrestaurangerna  

Seniorrestaurangerna Solbacka och Nyhem är stängda för sittande matgäster, men öppna för take-away. 

Övriga verksamheter

Miljöhuset

Miljöhuset Återbruk håller stängt för kunder och genomför inte heller hämtning hemma hos privatpersoner.

Kalejdo

Kalejdo har pausat alla fysiska möten och aktiviteter. De grupper som kan hållas digitalt hålls via Teams och som Live-sändningar i ”Grupp för Kalejdo” på Facebook.