Åtgärder med anledning av skärpta allmänna råd

Från och med den 14 december 2020 gäller nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Med anledning av detta vidtar Oskarshamns kommun nedanstående åtgärder. Listan med åtgärder kommer att uppdateras löpande. 

Kultur och fritid 

Fritids- och kulturverksamheten som är öppen ska följa pandemilagen och dess begränsningar som regleras i lagen.

Idrottsanläggningar 

Idrottsanläggningar både inom- och utomhus är öppna.

Simhallen 

Simhallen är öppen för allmänheten, men endast via bokningsbara tider till och med vecka 27. Läs mer om vad som gäller och hur du bokar ditt besök.

Undantag görs för föreningsdriven verksamhet och simundervisning.

Från 10 juli till 8 augusti är simhallen helt stängd.

Från vecka 32 eller så snart det är möjligt öppnar simhallen upp med både bokningsbara tider, men också via ordinarie besök.

Omklädningsrummen i simhallen är stängda för kunder till gymmet.  

Motionsgården i Havslätt  

Motionsgården i Havslätt är stängd.  

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna är öppna.

Bibliotek och kulturbussen

Oskarshamns stadsbibliotek, folkbiblioteksfilialer och Kulturbussens allmänturer är öppna med ordinarie öppettider och turlista för utlåning och återlämning av böcker och andra medier. Stadsbiblioteket fortsätter att erbjuda tjänsten take away-lån augusti ut.

Museer och konsthallar

Döderhultarmuseet och Sjöfartsmuseet är öppna med ordinarie öppettider.

Oskarshamns konsthall är stängd.  Öppnar igen i augusti.

Kulturskolan

Kulturskolan planerar för att öppna upp för ordinarie undervisning från och med terminsstart hösten 2021.

Förskola, skola och utbildning 

Öppna förskolan 

Öppna förskolan Trollsländan är stängd. 

Nova 

Nova går över till digital undervisning. 

Äldreomsorg och seniorverksamhet 

Mötesplatser för seniorer 

Våra Träffpunkter kan tyvärr inte öppnas som planerat, utan hålls fortsatt stängda.  

Seniorrestaurangerna  

Seniorrestaurangerna Solbacka och Nyhem är stängda för sittande matgäster, men öppna för take-away. 

Övriga verksamheter

Miljöhuset

Genomför inte hämtning hemma hos privatpersoner.

Kalejdo

Kalejdo har pausat alla fysiska möten och aktiviteter. De grupper som kan hållas digitalt hålls via Teams och som Live-sändningar i ”Grupp för Kalejdo” på Facebook.