Autogiro och e-faktura betalning

1. Autogiro

Autogiro är ett enkelt och bekvämt sätt att betala återkommande fakturor på. Betalningen sker automatisk från ditt konto sista betalningsdagen. Detta gör att du inte behöver oroa dig för att glömma bort betalningsdagen eller tappa bort fakturan. Med autogiro kommer alltid betalningen in i tid så du slipper övriga kostnader så som inkassoavgifter och räntor.

Du som har autogiro får hem en pappersfaktura med det belopp som kommer att dras från ditt föranmälda konto. Det enda du behöver göra är att granska fakturan och se till att det finns tillräckligt med pengar på kontot dagen före förfallodagen.

För att få autogiro kan du antingen gå via din internetbank eller via kommunens e-tjänst för autogiro. Autogiro-medgivande måste komma in minst tio dagar innan ny kalendermånad för att Oskarshamns kommun ska hinna registrera in ditt nya betalningssätt.

Oskarshamns kommun erbjuder autogiro för följande kommunala tjänster:

 • Förskola- och fritidshemsavgift
 • Vård och omsorg (exempelvis hemtjänst, trygghetslarm)
 • Måltidsservice
 • Hyror
 • Arrenden
 • Vatten

2. Frågor och svar om autogiro

Hur anmäler jag mig till autogiro?

Du kan anmäla autogiro via din internetbank eller via kommunens e-tjänst för autogiro.

Hur vet jag att jag är ansluten till autogiro?

Du kan se ditt medgivande i din internetbank samt få en skriftlig bekräftelse från bankgirocentralen. Du kan även se detta på dina fakturor.

Hur vet jag vilket belopp som kommer att dras från kontot och när?

Oskarshamns kommun skickar alltid en faktura i god tid före förfallodagen där dessa uppgifter framgår.

Får jag en bekräftelse på att pengarna är dragna?

Du kan se att pengarna blivit dragna antingen via ditt kontoutdrag från bank eller via din internetbank.

Får jag en faktura som vanligt?

Ja, du får en pappersfaktura på samma sätt som tidigare.

Vilket konto ska jag använda?

Det vanligaste är att använda lönekontot.

Vad händer om jag byter bank men vill ha kvar alla mina autogirobetalningar?

Du får avsluta autogiro hos din gamla bank och ansöka om nytt autogiro genom din nya bank.

Kan jag koppla autogiro till ett gemensamt konto?

Det går att koppla autogiro till ett gemensamt konto men autogiroansökan måste göras på det personnummer som "äger" kontonumret.

Jag har ansökt om autogiro men det fungerar inte?

Kontrollera så att din ansökan gjorts med det personnummer som hör ihop med kontot du vill att dragningen görs ifrån. Har din ansökan gjorts/registrerats kring ett månadsskifte så kan det dröja till nästkommande faktura innan det fungerar.

Hur gör jag som vill sluta betala via autogiro?

Du kan avsluta ditt autogiro via din bank eller internetbank. När ditt medgivande tagits bort får du och Oskarshamns kommun en bekräftelse att autogirot är borttaget. Du kan också avsluta autogiro via kommunens e-tjänst för autogiro.

Kan jag stoppa en betalning?

Ja, du kan stoppa betalningen genom att kontakta oss senast fem dagar före förfallodagen.

Kan det förekomma att betalningen inte genomförs?

Om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot dagen före betalningsdagen genomförs inte betalningen. Om täckning saknats på kontot måste du betala fakturan manuellt till PlusGiro eller BankGiro:

 • Vatten 
  • PlusGiro: 4937904-3
  • BankGiro: 982-0697
 • Förskola- och fritidshems avgift, vård och omsorg, måltidsservice, hyror, arrenden, tomträttsavgift och kulturskola
  • PlusGiro 4890604-4
  • BankGiro: 5090-425

3. E-faktura

E-faktura är ett enkelt, säkert, bekvämt och miljövänligt sätt att ta emot och betala räkningar.

Du ansöker om e-faktura genom din bank. Information om anslutning till e-faktura finns hos respektive bank. Ansökan måste komma in minst fem dagar innan ny kalendermånad för att Oskarshamns kommun ska hinna registrera in nytt betalningssätt.

När du väljer e-faktura skickar Oskarshamns kommun fakturan elektroniskt till din internetbank där all betalningsinformation redan är ifylld. Det enda du behöver göra är att välja utbetalningskonto, godkänna fakturan för betalning samt se till att det finns pengar på kontot dagen före förfallodag så att betalningen kan genomföras på förfallodagen.

Med e-faktura behöver inte du oroa dig för att tappa bort en räkning. Fakturan finns alltid tillgänglig i din internetbank. På så sätt finns den alltid tillgänglig till exempel när du är ute och reser.

Detta gör att du kan ha samlad kontroll och överblick på dina fakturor och betalningar.

Oskarshamns kommun erbjuder e-faktura för följande kommunala tjänster:

 • Förskola- och fritidshemsavgift
 • Vård och omsorg (exempelvis hemtjänst, trygghetslarm)
 • Måltidsservice
 • Hyror
 • Arrenden
 • Vatten

4. Frågor och svar om e-faktura

Vad är en e-faktura?

En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas till kundens internetbank istället för i pappersform på posten. En e-faktura har samma design som en pappersfaktura.

Vem kan få e-faktura?

Alla som har en internetbank med betaltjänst.

Vilka tjänster kan jag få som e-faktura?

Oskarshamns kommun erbjuder e-faktura för följande kommunala tjänster:

 • Förskola- och fritidshemsavgift
 • Vård och omsorg (exempelvis hemtjänst, trygghetslarm)
 • Måltidsservice
 • Hyror
 • Arrenden
 • Kulturskola
 • Vatten

Hur anmäler jag mig till e-faktura?

Du loggar in på din internetbank och anmäler dig (ytterligare information finns hos respektive bank).

Vad händer när jag anmält mig till e-faktura?

När du har godkänt e-fakturan får du upp ett meddelande på din skärm att anmälan skickas till Oskarshamns kommun. Vid nästa fakturering kommer du få en elektronisk faktura sickad till din internetbank.

Hur länge lagras en e-faktura?

Banken sparar oftast e-fakturan i 18 månader. Detta kan dock variera beroende på bankens egna regler. Hör med din bank vad som gäller.

Var hittar jag gamla e-fakturor?

Du hittar gamla e-fakturor i din internetbank, under historiska dokument i upp till 18 månader. Hör med din bank vad som gäller.

Går det att skriva ut en e-faktura?

Ja, detta sker genom internetbanken.

Hur gör jag om något är fel på e-fakturan?

Om det blivit något fel på fakturan mejla in felet till servicecenter@oskarshamn.se

Vad gör jag om jag inte får min e-faktura?

Kontakta oss så hjälper vi till att felsöka.

Hur anmäler jag att jag inte längre vill ha e-faktura?

Du loggar in på din internetbank och avanmäler e-faktura.