Donationer och fonder

Oskarshamns kommun förvaltar ett antal donationsfonder och stiftelser.

Ansökningsbara donationsfonder

Från Oskarshamns kommuns Omsorgssamfond, Ebba och Einar Nilssons Minnesfond och S J Robacks Donationsfond går det att ansöka om medel för den som uppfyller kraven. Vilka regler som gäller för respektive fond hittar du under Ansökningsblanketter och stadgar här på sidan.

Ansökan ska ske på särskild blankett och vara Oskarshamns kommun tillhanda senast den 15 april. Märk kuvertet "Fondmedel" och skicka till:

Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706
572 28 Oskarshamn

Gösta och Karin Hedströms donation

Oskarshamns kommun har genom testamente tagit emot en gåva av Gösta och Karin Hedström. Enligt testamentet ska gåvan användas för "vård av behövande gamla med företräde för inom Döderhults boende". Gåvan ska inte användas för ändamål som ingår i kommunens budgeterade ordinarie verksamhet.

Föreningar och andra organisationer i Oskarshamns kommun samt Oskarshamns kommuns verksamheter har möjlighet att ansöka om bidrag ur Hedströms donation för ändamål som är hälsofrämjande och/eller ger ökat välbefinnande, där deltagarna är 65 år eller äldre.

Information kan fås genom Servicecenter, Oskarshamns kommun telefon 0491-880 00, servicecenter@oskarshamn.se

Ansökan om utdelning från donationen ska göras på särskild blankett och lämnas in senast den 31 augusti. Märk kuvertet: "Ansökan Gösta och Karin Hedströms donation" och skicka till:

Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706
572 28 Oskarshamn

Ansökningarna delas i två grupper. Den första grupperingen avser ansökningar gällande gemenskap, upplevelser och trygghet och den andra grupperingen avser resor och utflykter. I båda fallen prioriteras gemensamma gruppaktiviteteter och behov före individuella.

Några exempel på vad som har beviljats under de senaste åren:

Gemenskap, upplevelser och trygghet

 • Möbler till samlingslokal
 • Drift av träffpunkter
 • IT-verktyg för äldre
 • Hörslinga
 • Julbord/jultallrik 20 personer
 • Förstudie för Matprojekt för äldre
 • Bassänghyra för vattengymnastik
 • Till frivilliga organisationer för aktiviteter

Resor och utflykter för grupper

 • Påskbord Bussutflykt
 • Teaterresa 30-årsfirande av lokalförening
 • Social samvaro, upplevelser, utflykter
 • Resor och utflykter med grupp pensionärer

Donationsfonder som administreras av andra (än Oskarshamns kommun) och går att sökas av bosatta i Oskarshamns kommun

Sven och Karin Bergs minnesfond

För att få bidrag från Sven och Karin Bergs minnesfond måste man antingen vara född inom Misterhults församling eller varit bosatt där under minst tre på varandra följande år. Men det krävs inte att man är bosatt inom Misterhults församling när man söker bidrag ur fonden. Studerande, unga såväl som vuxna är berättigade att söka medel ur fonden.

Att söka bidrag från fonden

För att få bidrag från Sven och Karin Bergs minnesfond måste man antingen vara född inom Misterhults församling eller varit bosatt där under minst tre på varandra följande år. Men det krävs inte att man är bosatt inom Misterhults församling när man söker bidrag ur fonden.

Studerande, unga såväl som vuxna är berättigade att söka medel ur fonden. Man kan få bidrag högst fem år i rad. Avbrott på ett eller flera år gör att man kan söka igen.

Storleken på bidragen varierar varje år på grund av antalet sökande och ränteläget.

Ansökningarna skickas till direktionen som består av fem personer som är utnämnda av Oskarshamns kommun. Direktionen behandlar ansökningar och fördelar medel. Direktionens arbete kontrolleras av Oskarshamns kommuns revisorer som rapporterar till fondförvaltaren.

De behandlade ansökningarna skickas till donationsstiftelsegruppen i Stockholm som ansvarar för utbetalningen till dem som beviljats bidrag från fonden.

Testamentets vilja

Sven och Karin Bergs fond utgör en sjundedel av "Berg-Rolanderska fonden". Den instiftades av Ivar Svensson och hans maka Maria Svensson (född Berg). De ville på detta sätt hedra och ära sina respektive föräldrar.

Maria Svensson härstammar från Bostorp i Misterhults socken och av den anledningen har födda och/eller boende i Misterhults församling förmånen att söka bidrag från fonden.

Det framgår av testamentet att fondens tillgångar ska överlämnas till Stockholms stad och förvaltas där.

Ansökan om utdelning från donationen ska göras på särskild blankett och ska vara tillhanda senast 30 september.
Märk kuvertet: " Ansökan Sven och Karin Bergs minnesfond" och skicka till:

Oskarshamns kommun
Direktionen för fonden Sven och Karin Bergs minne
c/o Eva-Marie Hansson
Box 706
572 28 Oskarshamn