Newcomer in Sweden - nyanländ i Sverige

Välkommen till Oskarshamns kommun - welcome

1. Oskarshamns kommun (municipality) and refugees

Oskarshamns kommun is responsible mainly for schooling for children. This is when it concerns refugees seeking asylum at the Migrationsverket.  

The main responsability for these refugees seeking asylum is with Migrationsverket.

Kommunen (the municipality) has responsibilities to make it possible for refugees to access services and amenities offered to inhabitants and visitors in Oskarshamn – libraries, recreation centers and public Swim Centers. Some services are for free and some will charge a fee.

You can find general information about Sweden for newcomers at these websites:

2. Kommunplacerade flyktingar - refugees with permit

Kommunen ansvarar bara för de personer som fått uppehållstillstånd, blivit kommunplacerade och ensamkommande flyktingbarn. Oskarshamns kommun ska år 2020 ta emot 15 personer. Information om regler, ersättningar till kommunen och statistik finns här på Migrationsverkets webbplats

3. Vad är kommunens ansvar för nyanlända och kommunplacerade i etableringsplan?

 • Mottagande och bostadsförsörjning till de personer som fått uppehållstillstånd
 • Att ge praktisk hjälp i samband med bosättning i kommunen
 • Undervisning i sfi och annan vuxen utbildning
 • Samhällsorientering, som är en lagreglerad skyldighet för kommunerna
 • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar Insatser inom det sociala området
 • Att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del
 • Försörjning (försörjningsstöd) och andra insatser för de som inte har rätt till etableringsplan pga. nedsatt prestationsförmåga
 • Försörjning (försörjningsstöd) innan etableringsersättning och eventuellt andra bidrag (ex. bostadsbidrag, underhållsstöd och barnbidrag)

4. Arbetsförmedlingens ansvar för etablering

Arbetsförmedlingen ansvarar för att den som fått uppehållstillstånd skrivs in i ett etableringsprogram. I den ingår en individuell plan för att personen så snart som möjligt ska komma i aktivitet som leder till arbete eller studier.

Du kan läsa mer på Arbetsförmedlingens webb om deras ansvar och arbete med vissa nyanlända flyktingar.

 • Samordnande ansvar för insatserna 
 • Ansvarar för etableringssamtalen 
 • Bosättning av personer med rätt till etableringsplan 
 • Upprättande av etableringsplan
 • Beslut om etableringsersättning 
 • Uppdragsgivare till lotsar

5. Vad är Försäkringskassans ansvar?

 • Beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning 
 • Betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning

6. Vad är Länsstyrelsens ansvar?

 • Medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända 
 • Tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande 
 • Främjar regional samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer 
 • Stödjer kommuner i samordning av kommunal verksamhet
  såsom SFI och samhällsorientering

7. Ensamkommande barn utan vårdnadshavare

Oskarshamns kommun har numera inga asylsökande barn som kommit till Sverige utan vårdnadshavare.

8. Asylsökande som bor i Oskarshamns kommun

Migrationsverket ansvar för alla asylsökande som kommer till Sverige.  De som söker asyl har rätt att få sin ansökan prövad. Man har också rätt till boende och ekonomiskt stöd. Det är Migrationsverket som har ansvar för detta.