Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige. Kommunen ansvarar för kursen som är på minst 100 timmar (gäller från 1 februari 2020).

På SO-kursen får du kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat. Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård och barn och familj.

Syftet med samhällsorienteringen är att göra det lättare för dig att komma in i det svenska samhället, börja studera eller arbeta för att bli självförsörjande.

1. Du som vill gå kursen

  • ska ha fyllt 18 år 
  • ta kontakt med etableringsvägledare som finns på kommunens Arbetsmarknadsenhet eller via kommunens Servicecenter 
  • prata med  Arbetsförmedlingen när du ska skrivas in i etableringsprogram
  • vänta på ett brev med information från etableringsvägledare på kommunens Arbetsmarknadsenhet
  • skicka ett mail till arbetsmarknadsenheten@oskarshamn.se

2. På enkel svenska plus språkstöd

Kursen Samhällsorientering ges på enkel svenska plus att det kommer att finnas en person som talar ditt modersmål som språkstöd.  

3. Gratis och obligatoriskt 

Du behöver inte betala något för att vara med på samhällsorienteringen. Men när du har börjat så måste du gå på alla tillfällen.
Om du inte kan gå för att du eller ditt barn blvit sjukt måste du kontakta Arbetsmarknadsenhetens reception och berätta varför du inte kan komma.

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen i etableringsprogram eller jobb- och utvecklingsgarantin måste du gå på varje kursdag för att inte riskera att bli av med din ersättning från Försäkringskassan.

4. Metoder och sätt att lära sig

Du kommer att få en bok som heter Om Sverige. Den är på svenska. Vi som leder samhällsorientering har också gjort eget material som du kommer att få som kopior. Vi tittar också på kortare filmer på svenska eller ditt modersmål. Det kommer också personer som jobbar på skola, på socialtjänsten, , räddningstjänsten, politiker på kommunen för att berätta och svara på dina frågor. 

Vi diskuterar, pratar, frågar, funderar tillsammans om det vi har fått lära oss. Vi diskuterar först bara med den som sitter bredvid oss och sedan oockså med alla i hela gruppen. Vi diskuterar med respekt för varandra och andra åsikter.

5. Intyg 

När kursen är slut kommer du att få ett intyg där det står vad som har varit med på kursen. Du kan ha användning av intyget när du söker arbete eller praktik. Arbetsgivare tycker det är bra att du känner till lagar, regler, kultur och hur det fungerar praktiskt i Sverige.

6. Boken "Om Sverige" på webben

Du kan redan nu börja läsa och studera det som ingår i kursen Samhällsorientering.

Boken "Om Sverige - samhällsorientering för nyanlända" finns att ladda ner eller läsa direkt på www.informationsverige.se 

Boken finns på dessa språk:

7. Lagar och förordningar om Samhällsorientering för nyanlända