Borgerlig vigsel, namngivning, begravning

1. Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag. Vigseln förrättas av en person som länsstyrelsen har utsett som vigselförrättare. Planerar ni att viga er borgerligt kan ni boka er vigsel via vår e-tjänst.

Ni kan välja att viga er i Stadshuset eller på annan plats i kommunen som ni bestämmer med er vigselförrättare. Det kostar inget att viga sig borgerligt i Oskarshamns kommun.

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket genom att fylla i en blankett som ni skickar in till Skatteverket. Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan i god tid före vigseln. Hos Skatteverket kan ni också ansöka om att byta efternamn. Byte av efternamn kan ni ansöka antingen inför vigseln eller senare.

Intyg Hindersprövning och Intyg Vigsel som ni får från Skatteverket, lämnar ni några dagar innan ceremonin till Servicecenter. Lämna också namn och adress på två vittnen.

Vi meddelar Skatteverket att vigseln har skett. 

2. Borgerlig namngivningsceremoni

Tillökning i familjen? Grattis! För att välkomna den nya familjemedlemmen kan en borgerlig namngivningsceremoni vara ett alternativ till ceremoni genom trossamfund.

Oskarshamns kommun kan kostnadsfritt erbjuda en officiant till er ceremoni. Ceremonin kan utföras i stadshuset eller på annan valfri plats i kommunen. Det kan vara i familjens hem, i en festlokal eller i en naturskön miljö. Ni utformar helt fritt ceremonin med stöd av utsedd officiant.

Planerar ni en borgerlig namngivningsceremoni kontaktar ni Servicecenter på
0491-880 00.

En namngivningsceremoni har ingen juridisk betydelse. Den nyföddes namn ska alltid anmälas till Skatteverket inom tre månader från födseln. Det görs genom den blankett Skatteverket skickar hem. Kontakta Skatteverket om ni behöver en ny blankett. 

3. Borgerlig begravning och begravningsombud

Vem som helst kan begravas borgerligt (icke religiöst). En borgerlig begravning kan utformas helt fritt och är inte styrd av några regler om hur den ska eller borde vara.

Svenska kyrkan är ansvarig för begravningar i Sverige och är skyldig att se till att även de som inte är med i ett kristet samfund får en begravningsplats. För mer information kontakta kyrkogårdsförvaltningen i Oskarshamn.

Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattesedeln. I begravningsavgiften ingår gravsättning, grav på allmän kyrkogård eller särskild gravplats, kremering, transporter, lokal för förvaring och lokal för begravningsceremoni.

I varje kommun finns ett begravningsombud som granskar att ansvariga inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. De bevakar också rättigheterna för de som inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsombud utses av länsstyrelsen.

Ombudets uppgift är att:

  • Kontrollera att begravningsavgiften går till begravningar och inte används till övrig verksamhet.
  • Granska hur begravningar fungerar för de som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöka vilka önskemål de som inte tillhör Svenska kyrkan har.
  • Informera de som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och andra berörda parter.

Om du vill veta vem som är begravningsombud där du bor kan du vända dig till din församling eller till länsstyrelsen.