Val

I Sverige är det val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige vart 4:e år samt val till Europaparlamentet vart 5:e år.

Vem får rösta?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Alla som har rösträtt kommer inför varje val automatiskt med i en röstlängd och får ett röstkort hemskickat med posten. Röstlängden är en lista som innehåller alla som har rösträtt.

Det finns särskilda regler för de olika valen

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt vid val till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Svenska medborgare som utvandrat måste alltså ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer, Island eller Norge. Övriga utländska medborgare har rösträtt om de har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen.

Röstkort

Du som har rätt att rösta i något av Sveriges val får ett röstkort skickat till den adress där du är folkbokförd. På ditt röstkort står det vilka val du har rösträtt i och var och när du kan rösta.

Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet och giltig ID-handling. Röstkortet används för att skicka din röst till det valdistrikt som du hör till i din kommun. Det är där som rösten räknas.

Om du ska rösta på valdagen behöver du inte ha med dig röstkortet, men titta på det för att se var och när du ska rösta.

Om du behöver hjälp med att rösta

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett bud som lämnar in din röst, om du inte kan ta dig till vallokalen alls.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

På Valmyndighetens webbplats finns mer information för dig som behöver hjälp med att rösta. 

Valnämnden

Valnämnden förbereder och ansvarar praktiskt för att val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige, folkomröstningar samt val till Europaparlamentet kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt i enlighet med gällande vallag.

Valnämnden ansvarar för lokaler, rekrytering, utbildning, material och annat praktiskt inför ett val.

Kontakt
Linn Helmner
Kommunsekreterare
Telefon: 0491-880 00