Visselblåsning

I Oskarshamns kommun strävar vi efter ett öppet arbetsklimat, hög etik och att alltid se möjlighet till förbättringar. Vi är därför måna om att missförhållanden som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning har vi inrättat en visselblåsarlösning. Alla anmälningar tas emot och hanteras av en extern aktör.

Vänligen observera att det enbart är personer med direkt anknytning till Oskarshamns kommuns verksamhet som omfattas av skyddet i visselblåsarlagstiftningen, Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Känner du till eller misstänker ett missförhållande som det kan finnas ett intresse av att det kommer fram? Du har då, enligt lag, möjlighet att komma till tals utan någon risk för repressalier (till exempel negativa konsekvenser för dig). Du kan också välja att lämna dina uppgifter anonymt.

Mer information och anmälan

Kontakta oss
Fredrik Sandqvist
Säkerhetssamordnare
Tfn: 0491-880 00