Motioner 2021

Här kan du läsa en kort sammanfattning av alla motioner som har lämnats in under 2021.

Motion nr 1/21 – Erbjud gratis busskort till unga i Oskarshamn

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är:

  • att Sommarlovskort erbjuds för alla som är skrivna i Oskarshamn och går i årkurs 6–9 i grundskolan och årskurs 1–2 på gymnasiet.

Motionen lämnades in av Vänsterpartiet 2021-03-04.

Motion nr 2/21 – Revidera detaljplanen för Vånevik 6:1 m.fl. fastigheter

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

  • att detaljplanen för Vånevik 6:1 m.fl. fastigheter revideras

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2021-03-17.

Motion nr 3/21 – Motion om att stärka tryggheten genom att undersöka medborgarnas upplevelser kring hur fyrverkerier brukas i Oskarshamn kommun

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

  • att kommunen genomför en undersökning där man hämtar in medborgarnas upplevelser kring hur fyrverkerier brukas i kommunen samt hur detta påverkar den faktiska och upplevda tryggheten.
  • att kommunen utifrån resultaten från en sådan undersökning utvärderar om befintliga ordningsbestämmelser behöver eller bör ändras.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2021-03-22.

Motion nr 4/21 – Gör Våneviks gammelskog till naturreservat

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

  • att kommunen ansöker hos länsstyrelsen om att göra Våneviks gammelskog till naturreservat.

Motionen lämnades in av Liberalerna 2021-03-22.

Motion nr 5/21 – Motion om att införa en kommunal tjänst med fokus på brottsförebyggande arbete

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

  • att kommunen ska utreda förutsättningarna för hur en kommunal tjänst med fokus på brottsförebyggande arbete kan införas.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2021-05-17.

Motion nr 6/21 – Motion om att se över möjligheten att starta en fritidsgård i Fårbo

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

  • att bildningsnämnden får i uppdrag att se över möjligheten att starta en fritidsgård i Fårbo med placering i de lediga lokaler som kommer att finnas i Fårboskolan.

Motionen lämnades in av Centerpartiet 2021-05-27.