Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar mellan 16–20 år

Kommunernas aktivitetsansvar gäller för ungdomar som gått ut grundskola eller grundsärskola men som inte tagit examen från gymnasiet.

Kommunens ansvar och skyldighet

  • Kommunen har, genom Arbetsmarknadsenheten, skyldighet att hitta ungdomar mellan 16–20 år som saknar slutbetyg från grundskola och gymnasium.
  • Kommunerna ska löpande under hela året erbjuda individuellt anpassade åtgärder och insatser som i första hand ska leda till utbildning men kan också leda till annan sysselsättning.
  • Kommunerna ska även föra ett register över ungdomar i målgruppen. Uppgifterna från registret ska rapporteras till Statistikmyndigheten SCB två gånger om året.

Personliga möten och kontakter är viktiga! Individuell planering med långa och korta målsättningar med ungdomen i fokus!

Det handlar om dig!

Du är den viktigaste personen i ditt liv! Ibland kan man behöva höra någon säga det för att bli påmind!

Oroliga föräldrar, syskon, kompisar

Tipsa om KAA eller hör av dig själv. Skicka in kontaktförfrågan.

Kommunernas aktivitetsansvar kallas också för KAA.

Kontakt
KAA Oskarshamn
Telefon: 0491-886 40
Besöksadress:
Bryggaregatan 1, vån 3
572 30 Oskarshamn

Facebook: Arbetsmarknadsenheten

Messenger: Kaa Oskarshamn