Projekt Etableringstriss OHM

Projektet Etableringstriss OHM drivs i samverkan mellan Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner. Det är ett projekt som delfinansieras av ESF, Europeiska Socialfonden. Det övergripande målet är att fler utrikesfödda ska komma ut på arbetsmarknaden och att utprova nya arbetssätt inom kommunen och mellan kommunen och arbetsplatser.

Projektets insatser och aktiviteter ska stödja och motivera målgruppen nyanlända, utomeuropeiskt födda att komma närmare arbetsmarknad, studier, sysselsättning, egenförsörjning och delaktighet i samhället. Deltagarna, över 120 personer i våra tre kommuner, rustas i ett särskilt utbildningsprogram. Detta innebär fyra månaders fördjupad samhällsorientering, intensiv språkträning och praktik. Arbetsgivare, inom offentlig verksamhet och privat näringsliv, erbjuds utbildning inom interkulturell kompetens och kompletterande kommunikation i form av bildstöd vid introduktion och praktik.

Projektet leds av en styrgrupp med representanter från respektive kommuns Arbetsmarknadsenhet, Individ- och familjeomsorg, vuxenutbildning/SFI samt Arbetsförmedlingen.

Just nu pågår projektets genomförandefas (30 augusti 2021–30 november 2022) med verksamhet i alla tre kommunerna. Se vad som är på gång just nu i vårt nyhetsbrev!

Du kan komma i kontakt med projektet via e-post etableringstriss@oskarshamn.se