Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen har en aktiv roll i kommunens utvecklingsarbete och biträder kommunstyrelsen i ledningsuppgifter samt lämnar service och stöd såväl externt som internt. Verksamheten styrs delvis av lagar och förordningar samt centrala och lokala avtal.

Kommunstyrelseförvaltningen om­fattar räddningstjänst, personalavdelning, ekonomiavdelning, säkerhetsavdelning, Servicecenter och IT-avdelning. Här finns också ett antal specialisttjänster som säkerhetschef, säkerhetssamordnare, utvecklingsledare och dataskyddsombud.

Kommunstyrelseförvaltningens ledning

  • Morgan Olsson, förvaltningschef
  • Monica Bergh, HR-chef
  • Ellinor Roos, chef Servicecenter
  • Tobias Åstrand, ekonomichef
  • Peter Tingström, digitaliseringschef
  • Jonas Neldemyr, räddningschef
  • Lars Blomberg, säkerhetschef