Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen har en aktiv roll i kommunens utvecklingsarbete och biträder kommunstyrelsen i ledningsuppgifter samt lämnar service och stöd såväl externt som internt. Verksamheten styrs delvis av lagar, förordningar och centrala och lokala avtal.

Kommunstyrelseförvaltningen om­fattar räddningstjänst, personalavdelning, ekonomiavdelning, säkerhetsavdelning, Servicecenter och IT-avdelning. Här finns också ett antal specialisttjänster som säkerhetschef, säkerhetssamordnare, utvecklingsledare och dataskyddsombud.

Förvaltningschef
Morgan Olsson

HR-chef
Monica Bergh

Chef Servicecenter
Ellinor Roos

Ekonomichef
Tobias Åstrand

Räddningschef
Jonas Neldemyr

Säkerhetschef
Lars Blomberg