Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har till uppgift att bereda ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen.

Ledamöter

S  Anton Sejnehed
Andreas Erlandsson
M Lucas Lodge
KD Ingemar Lennartson
V  Lena Granath

Ersättare

S   Anita Hultgren 
Yvonne Bergvall
Ingela Ottosson 
L   Pontus Welin 
V   Lena Fyhr
 
Ordförande/sammankallande: Andreas Erlandsson (S) Telefon: 0491–889 52
1:e vice ordförande: Lucas Lodge (M) Telefon: 0491–76 47 50
2:e vice ordförande: Mathias Karlsson (L) Telefon: 0491–76 47 46