Arbetsmarknadsenheten

För kännedom med anledning av Covid-19

Kalejdo stänger tills vidare sin öppna verksamhet Mötesplats och språkträning för kvinnor. 

Miljöhuset Återbruk stänger kvällsöppet på torsdagar tills vidare. Vi stänger klockan 16.00.

Våra andra verksamheter har öppet men med vissa begränsningar. Vi har tagit bort Drop-in och försöker i första hand hjälpa via telefon eller Skype. 

 

Vi arbetar övergripande på flera sätt för att de kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden ska ges möjlighet att få ett arbete.

Arbetsmarknadsenheten arbetar med blivande och framtida arbetskraft - via vägledning till jobb för ungdomarna.

Vi fokuserar på arbetsgivarnas behov av arbetskraft - både på kort och lång sikt.

För att kunna göra detta samarbetar och samverkar arbetsmarknadsenheten med flera aktörer - Arbetsförmedlingen, socialförvaltningens enhet för ekonomi och stöd, Lernia, Svenskt näringsliv, Försäkringskassan, andra kommuner med flera.

Detta är våra verksamheter

  • Etableringsvägledare som ger råd och stöd till nyanlända invandrare som har anvisats en bosättning i kommunen eller som har valt att bosätta sig i kommunen
  • Offentligt skyddad anställning
  • Extratjänster -  hos offentliga verksamheter   (läs mer hos Arbetsförmedlingen)
  • Växla försörjningsstöd till jobb
  • Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar mellan 16-20 år
  • Samverkan OHM unga - ett projekt för unga i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås, mellan 19–26 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet drivs tillsammans med Arbetsförmedlingen
  • Kompetensförsörjning unga – ett DUA-projekt för ungdomar i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås som står nära arbetsmarknaden
  • Vägknuten – en insats inom Samordningsförbundet för människor i behov av samverkan mellan myndigheter
  • Miljöhuset Återbruket
  • Kalejdo - mötesplats och samhällsinformation för utrikesfödda kvinnor

Öppettider

Ring och boka tid om du vill träffa en etableringsvägledare.
Tidsbokning: tisdag, torsdag och fredag klockan 10.00–12.00. Telefon 0491–886 45.

Miljöhuset Återbruk
Måndag 10.00–16.00
Tisdag 10.00–16.00
Onsdag 10.00–16.00
Torsdag 10.00–16.00
Fredag 10.00–16.00