Kalejdo Oskarshamn

Viktig information 

Kalejdo har pausat alla fysiska möten och aktiviteter en tid framöver och de grupper som kan hållas digitalt hålls via Teams och som Live-sändningar i ”Grupp för Kalejdo Oskarshamn” på Facebook. 

En mötesplats och verksamhet för utrikesfödda kvinnor

Kalejdo är en mötesplats och verksamhet för utrikesfödda kvinnor med fördjupad samhällsinformation och träning i att använda svenskan.

Kalejdo startade 2017 som ett projekt, efter ett beslut i kommunstyrelsen, för att stärka och motivera kommunens utrikesfödda kvinnor genom att skapa bättre förutsättningar för dem till studier, jobb och ökad delaktighet i samhället. Kalejdo drivs inom ramen för Oskarshamns kommuns Arbetsmarknadsenhet.

Kalejdo bedriver en gruppverksamhet (11 veckor per grupp) med fem temaområden; Hälsa, Jämställdhet, Ekonomi, Delaktighet & inflytande och Arbetsmarknad. Alla grupper har hittills, som en final, erbjudits att besöka riksdagen och har där tagits emot och guidats runt av Oskarshamns riksdagsledamot.

I varje temaområde finns teoriavsnitt och praktiska övningar, studiebesök och kontinuerlig diskussion där alla i gruppen ska komma till tals. Genom pedagogiken i gruppen uppstår en naturlig träning i ett demokratiskt förhållningssätt. Stor vikt läggs på allas lika värde och ömsesidig respekt oavsett bakgrund och livssituation.

Två dagar i veckan bedriver Kalejdo även en öppen och frivillig verksamhet med träning i svenska för de kvinnor som ännu inte har börjat på SFI, som har avslutat SFI och inte har hunnit (eller kunnat) komma ut i arbetslivet och/eller kvinnor som till exempel är sjukskrivna och som vill hålla språket levande. Den öppna verksamheten fungerar som en mötesplats, med enklare språkträning, vissa utflykter och studiebesök. Ibland får Kalejdo även besök av exempelvis någon politiker, polis eller tandsköterska som berättar om sitt yrke och informerar om olika frågor och områden.