Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar mellan 16–20 år

Kommunernas aktivitetsansvar gäller för ungdomar som:

  • inte har påbörjat gymnasiestudier
  • har avbrutit eller som inte har fullföljt sin gymnasieutbildning
  • går på Introduktionsprogrammen, IM
  • saknar sysselsättning

Kommunerna ska under hela året erbjuda ungdomarna individuellt anpassade åtgärder och insatser som i första hand kommer att leda till utbildning. Kommunen ska även ha ett register över ungdomar i målgruppen. Uppgifterna från registret ska rapporteras till SCB.

Genom det kommunala aktivitetsansvaret har kommunen, genom Arbetsmarknadsenheten, skyldighet att hitta ungdomar mellan 16-20 år som saknar slutbetyg från grundskola och gymnasium. Vi lovar att hjälpa dem att hitta tillbaka till studier eller annan sysselsättning.

Personliga möten och kontakter är viktiga! Individuell planering med långa och korta målsättningar med ungdomen i fokus!

Det handlar om dig! Du är den viktigaste personen i ditt liv! Ibland kan man behöva höra någon säga det för att bli påmind!

Oroliga föräldrar, syskon, kompisar – tipsa om KAA eller hör av dig själv. Skicka in kontaktförfrågan.

KAA - kallas också för kommunalt aktivitetsansvar.