Projekt Etableringstriss OHM

Etableringstriss OHM
– ett projekt delfinansierat av ESF Europeiska Socialfonden

Detta är ett samverkansprojekt mellan Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner. Projektet kan sägas ha tre viktiga pusselbitar och fokusområden:

  • rusta nyanlända och utomeuropeiskt födda kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknad, studier eller egenförsörjning

  • samordning, samverkan och avsiktsförklaringar för praktik mellan kommunens insatser och arbetsgivare inom offentlig verksamhet och privat näringsliv

  • ökad interkulturell kompetens och verktyg för arbetsgivare, handledare, arbetsplatser tillsammans med kompletterande kommunikation i form av bildstöd och liknande

Projektet är inne i en planerings- och analysfas
under tiden 31 augusti 2020 – 28 februari 2021.

Genomförande, kurser, aktiviteter för deltagare och arbetsplatser pågår mellan 1 mars 2021 – 31 november 2022.

Du kan komma i kontakt med projektet via e-post etableringstriss@oskarshamn.se