Projekt Etableringstriss OHM

Detta är ett samverkansprojekt mellan Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner. Projektet är delfinansierat av ESF Europeiska Socialfonden.

Projektet kan sägas ha tre viktiga pusselbitar och fokusområden:

  • rusta nyanlända och utomeuropeiskt födda kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknad, studier eller egenförsörjning
  • samordning, samverkan och avsiktsförklaringar för praktik mellan kommunens insatser och arbetsgivare inom offentlig verksamhet och privat näringsliv
  • ökad interkulturell kompetens och verktyg för arbetsgivare, handledare, arbetsplatser tillsammans med kompletterande kommunikation i form av bildstöd och liknande

Projektets planerings- och analysfas pågick mellan september 2020 och juni 2021.

Genomförandefas med kurser, aktiviteter för deltagare och arbetsplatser kommer att pågå september 2021 och 30 november 2022.

Du kan komma i kontakt med projektet via e-post etableringstriss@oskarshamn.se