Samhällsbyggnadsnämndens stipendium

Samhällsbyggnadsnämndens stipendium 2023

Samhällsbyggnadsnämndens stipendium 2023 om 15 000 kr tilldelas Döderhults Naturskyddsförening för sitt arbete med Ostkustleden. 

Nomineringen lyder: Med idoga arbete som utförs av ideella krafter inom Döderhults Naturskyddsförening med stöd av Oskarshamns kommun vad gäller skötsel och underhåll av Ostkustleden. Det är ett imponerande inslag av frivilligarbete som här utförs med goda effekter vad gäller friskvård, besöksnäringar och icke minst innebär detta också ökade kunskaper om vår natur.

Stipendiets totala prissumma uppgår till 15 000 kr och är inriktat mot områdena miljö, livsmedel och byggande. Nämnden har möjlighet att utse stipendiater inom alla tre områdena, men kan också välja att utse endast en stipendiat, som då kan tilldelas hela prissumman.

Varje år delas stipendier ut av samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamns kommun. Stipendierna delas ut till föreningar, företagare eller enskilda som särskilt har bidragit till ett positivt miljöarbete, god livsmedelshantering eller gott estetiskt och funktionellt byggande.

Ditt förslag lämnar du skriftligt till: Samhällsbyggnadsnämnden, Box 706, 572 28 Oskarshamn.  Du kan också e-posta ditt förslag till sbk@oskarshamn.se.

1. Stipendierna

Bedömningsgrunder för Samhällsbyggnadsnämndens stipendium

Miljö

Tilldelas företag, förening eller privatperson som har bidragit till förbättrad miljö i Oskarshamns kommun.

Mat

Tilldelas företag, förening eller privatperson som erbjuder livsmedel med hög hygienisk standard, hög kvalitet och tydlig hälsoprofil på råvaror och produkter.

Byggande

Tilldelas företag, förening eller privatperson, som vid byggnation eller anläggningsarbeten, har bidragit till ett vackrare Oskarshamn.

2. Tidigare stipendiater

Samhällsbyggnadsnämndens stipendium

2022

Samhällsbyggnadsnämndens stipendium 2022 om 15 000 kr delas mellan Friluftsfrämjandets Skogsmulleverksamhet i Oskarshamn (10 000 kr) och Hans Olsson (5000 kr) som i flera års tid har plockat skräp  längs gångvägarna i stan. 

2021

Samhällsbyggnadsnämndens stipendium 2021 om 15 000 kr delas lika mellan Mellingerums Bär & Grönsaksodling och Skurö Gårdsmejeri & Butik inom kategorin livsmedel.

2020

Samhällsbyggnadsnämndens stipendium 2020 om 15 000 kronor tilldelas REKO-ring Oskarshamn inom kategorin livsmedel.

2019

Samhällsbyggnadsnämndens stipendium 2019 om 15 000 kronor delas lika mellan Marströmmens vattenråd och Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd inom kategorin miljö.

2018

Samhällsbyggnadsnämndens stipendium 2018 om 15 000 kronor delas lika mellan Restaurang Fingerkroken inom kategorin livsmedel och TB Rental AB, ägare till fastigheten Merkurius 1 (hörnet Källgatan/Trädgårdsgatan), inom kategorin byggande.

2017

Samhällsbyggnadsnämndens stipendium 2017 om 15 000 kronor tilldelas Döderhults Naturskyddsförening för arbetet med Hycklinge hage.

Miljö-Oskar

2016

Miljö-Oskar tilldelas Oskarshamnsbygdens fågelklubb. Föreningen verkar för att skydda och utforska fågellivet i Oskarshamn med omnejd.

2015

Gläntans förskola tilldelas Oskarshamns kommuns miljö-stipendium, Miljö-Oskar 2015 för deras arbete med att genom ändrat beteende minska energianvändningen.

2014

Liljeholmen Stearinfabrik AB bedriver ett uthålligt och målinriktat miljö– och klimatarbete. Företaget investerar 2014 för att minska koldioxidutsläppen med nära 90 procent.

2013

Oskarshamn Energi AB tilldelas Oskarshamns kommuns miljö-stipendium, Miljö-Oskar 2013. Länets tredje tankställe för biogas möjliggör att såväl företag som privatbilister kan välja att köra klimatsmart.

2012

Comled AB tilldelas Oskarshamns kommuns miljö-stipendium, Miljö-Oskar 2012. Oskarshamns första specialbutik för LED-belysning. Ett lokalt företag som med entreprenöriell entusiasm, kunskap och affärsmässigt mod, tillgängliggör ny energibesparande teknik för lokalsamhället. En pionjär i vars sken vi kommer att betrakta varandra och som ställer stadsutvecklingen i ett nytt ljus.

2011

Löfbergs Skomakeri tilldelas Oskarshamns kommuns miljö-stipendium, Miljö-Oskar 2011, för att det bidrar till kretsloppssamhället. Tack vare skomakaren kan mycket lagas och återanvändas istället för att hamna på sopberget .

2010

Oskarshamns kyrkogårdsförvaltning tilldelas Oskarshamns kommuns miljö-stipendium, Miljö-Oskar 2010, för att de genom sin medvetna satsning på ett nytt modernt krematorium har minskat utsläppen av kvicksilver och partiklar med mer än 95 procent och på så vis bidragit till ett renare och sundare Oskarshamn.

2009

Scania AB tilldelas Oskarshamns kommuns miljö-stipendium, Miljö-Oskar 2009 som genom att ansluta sig till kommunens fjärrvärmenät, har minskat sina utsläpp av CO2 med mer än 80 procent. SCANIA har därmed tagit ansvar för såväl den globala klimatutvecklingen som den lokala miljön i Oskarshamn.

2008

Hotell Corallen och Sjöfartshotellet tilldelas Oskarshamns kommuns miljö-stipendium, Miljö-Oskar 2008, för båda har blivit svanenmärkta våren 2008. Svanen är Nordens officiella miljömärkning. De granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. De ställer sedan hårda miljökrav men även krav på funktion och kvalitet. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion. Genom att kontinuerligt skärpa kraven driver vi omställningen till ett hållbart samhälle steg för steg. Idag finns Svanen på 66 olika grupper av varor och tjänster.

2007

Gustaf Ulfsparres Stiftelse tilldelas Oskarshamns kommuns miljö-stipendium, Miljö-Oskar 2007, för sitt förtjänstfulla och outtröttliga arbete för en livskraftig havsöringsstam i Emån och Östersjön.

Mat-Oskar

2016

Mat- Oskar tilldelas Ekomoa. Företaget tillverkar snacks och mellanmål gjorda på ekologiska råvaror.

2015

Stackvallens andelsjordbruk för deras satsning på lokal produktion av ekologiska grönsaker.

2014

Restaurang Badholmen förgyller upplevelsen av Oskarshamns hamn med ett utbud av omsorgsfullt tillagde rätter av hög kvalitet.

2013

Restaurang Furan erbjuder närmare 700 anställda vid flera olika företag i Oskarshamns kommun fräscha lunchalternativ av hög kvalitet.

2012

Gesällbageriet i Figeholm tilldelas Oskarshamns kommuns mat-stipendium 2012, där två hängivna surdegsbagare har skakat liv i en gammal stenugn som legat i törnrosasömn sedan 40- talet. Med gediget hantverk, energi och engagemang bakas det åter bröd som förr i tiden i ett uppskattat gårdsbageri mitt i Figeholm.

2011

Wirums Säteri tilldelas Oskarshamns kommuns mat-stupendium 2011 för att de på ett hantverksmässigt sätt, med moderna produktionsmetoder, framställer glass av högsta kvalitet, baserad på mjölk från gårdens egna Jerseykor.

2010

Restaurang Tuppen tilldelas Oskarshamns kommuns mat-stupendium 2010 för att de erbjuder oskarshamnarna ett lunchalternativ med vällagad husmanskost som med omsorg tillagas från grunden, utan tillsatser av halvfabrikat.

2009

Dövestads Gårdsbutik tilldelas Oskarshamns kommuns mat-stupendium 2009 för familjeföretagets hängivna arbete med att erbjuda egna och lokalt producerade livsmedel av hög kvalitet i en tilltalande gårdsmiljö.

2008

Coffee House Kronan tilldelas Oskarshamns kommuns mat-stupendium 2008 för deras medvetna satsning på fräscha och hälsosamma lunchalternativ. Här satsar man på goda råvaror, hälsosam mat, god hygien och ett trevligt bemötande mot sina gäster.

Bygg- Oskar

2016

Bygg-Oskar tilldelas Sagabiografen. Biografen är ett fint exempel på funktionalistisk arkitektur som under 2015 har renoverats med stor känsla för byggnadens kulturhistoriska värde.

2015

Byggebo i Oskarshamn AB för utformningen av den nya hälsocentralen i Kristineberg.

2013

Oskarshamns Hamn AB och Kustbevakningen har utvecklat ett hamnmagasin till ett regionalt högkvarter för Kustbevakningen. En maritimt anpassad tillbyggnad och markbehandling tillför stadsbilden mervärden som ytterligare förstärks med fartygen vid kajen.

2012

Stig och Kristina Karlsson Träthult tilldelas Oskarshamns kommuns byggnads-stipendium, Bygg-Oskar 2012 för en varsam renovering av mangårds- och ekonomibyggnader vars byggnadstekniska och kulturhistoriska värden har tagits till vara. En god förebild som kan inspirera andra att följa efter.

2011

Pjn Fastighet AB Pizzeria Stinsen tilldelas Oskarshamns kommuns byggnads-stipendium, Bygg-Oskar 2011. Byggnaden har, med sitt slutna magasinsuttryck anpassats väl till den gamla stationsmiljön. Samtidigt har den getts en modernistisk utformning, som genom sin transparens väl annonserar verksamheten

2010

Oskarshamns Sjöfartsförening tilldelas Oskarshamns kommuns byggnads-stipendium, Bygg-Oskar 2010 för att de, med övertygelse och driftighet, har skapat en modernistiskt utformad museibyggnad med tydlig magasinskaraktär som har inneburit en försköning av stadsbilden vid Norra kajen samt tillfört staden en ny mötesplats.

2009

Hotell ett tilldelas Oskarshamns kommuns byggnads-stipendium, Bygg-Oskar 2009 för ombyggnaden av Oskarshamns gamla simhall till hotell. Byggnaden, med sina 40 hotellrum, reception, kök och konferenslokal, har genomgått en varsam ändring där byggnadens arkitektoniska värden har bevarats. Byggnaden är möjlig att återställa till sin ursprungliga användning eftersom bassäng, hopptorn och läktare har bevarats. Det nya hotellet utgör, liksom den gamla simhallen, en traditionell stadsfunktion som bidrar till stadens mångfald.

2008

Påskallaviks Snickeri och Byggnads AB tilldelas Oskarshamns kommuns byggnads-stipendium, Bygg-Oskar 2008 för ett uppfriskande nybyggnadsprojekt på industrifastigheten Navet 4, i sin omgivning av traditionella industribyggnader. Byggnaden, som innehåller tillverkningshall, utställnings- och personalutrymmen, uppfördes 2005 och har i sin postmodernistiska utformning en omsorg och konsekvens som är ovanlig i mycket av dagens industriarkitektur.

2007

Föreningen Hantverkshuset tilldelas Oskarshamns kommuns byggnads-stipendium, Bygg-Oskar 2007 för ett omsorgsfullt utfört renoveringsarbete på fastigheterna Pluto 3 och Pluto 13. Arbetet är utfört med hantverksmässig skicklighet och med stor hänsyn till byggnadernas arkitektoniska och kulturhistoriska värden.

Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn