Tekniska nämnden

Vårt ansvar

Tekniska nämnden har det övergripande ansvaret för:

  • Kommunala fastigheter
  • Skogar och parker
  • Gator och vägar
  • Vatten- och avloppsanläggningar
  • Service (Städning samt måltidsservice för skolor och äldreboende. Transportcentral för kommunala fordon)
Kontakta oss
Tekniska nämnden
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Tekniska kontoret
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20, Oskarshamn