Valet 2022

Allmänna val 11 september 2022

Det viktigaste sättet för dig som invånare att påverka utvecklingen i kommunen, regionen, riksdagen och EU är att rösta. Rätten att rösta fram en folkvald församling är en viktig demokratisk princip och en av grundpelarna i vårt demokratiska samhälle.

I Sverige finns det fyra allmänna val och det är till riksdagen, till regionfullmäktige, till kommunfullmäktige och till Europaparlamentet.

Ordinarie val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige hålls andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls i maj eller juni vart femte år.

I höst, den 11 september, är det val till riksdagen, till regionfullmäktige,  och till kommunfullmäktige. Förtidsöstningen startar den 24 augusti. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta valkansliet, telefon 0491-884 00 eller e-post val@oskarshamn.se.

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen den 11 september.

Till riksdagen

 • Vara svensk medborgare och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige.

Till kommun- och regionfullmäktige

 • Vara svensk medborgare och folkbokförd i kommunen, regionen.
 • Vara medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare på Island eller i Norge och vara folkbokförd i kommunen, regionen.
 • Vara medborgare i något annat land eller statslös, och ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt vara folkbokförd i kommunen eller regionen.

För att få rösta ska du vara upptagen i en röstlängd. För varje valdistrikt upprättas en röstlängd där alla som är folkbokförda inom valdistriktet och har rösträtt på valdagen finns med. Det är uppgifterna i folkbokföringen 30 dagar före valdagen som ligger till grund för röstlängden.

De uppgifter som finns i röstlängden framgår av röstkortet som kommer med posten.

Av röstkortet framgår väljarens namn och nummer i röstlängden och vilket valdistrikt väljaren hör till. Där står också vilken vallokal väljaren ska rösta vid och när vallokalen är öppen.

Du måste ha med dig röstkortet för att kunna förtidsrösta.

Om du har tappat bort ditt röstkort eller inte har fått något röstkort kan du få ett så kallat  dubblettröstkort. Kontakta då valkansliet på telefon 0491-884 00.

Väljare som inte är kända av röstmottagarna ska legitimera sig eller på annat sätt styrka sin identitet för att få rösta. Det betyder att om du inte är känd för röstmottagaren måste du visa en id-handling. Detta gäller både vid förtidsröstning och röstning på valdagen. Som id-handling räknas id-kort, körkort och pass. 

Om du inte har någon id-handling kan någon som känner dig intyga att du är du. Personen som intygar måste ha sin id-handling med sig.

Här kan du rösta i Oskarshamns kommun

Du kan förtidsrösta från 24 augusti, eller rösta på valdagen den 11 september. Du kan förtidsrösta i vilken lokal du vill i hela landet. 

Förtidsröstningen startar den 24 augusti och håller på till och med valdagen den 11 september 2022.

Kommunen har ansvar för förtidsröstningen. Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet, oavsett var man är folkbokförd. De ställen där du kan förtidsrösta i Oskarshamns kommun är:

Kulturhuset, Oskarshamn, Gula rummet

 • Onsdag 24 augusti klockan 10–14
 • Torsdag 25 augusti klockan 14–18
 • Fredag 26 augusti klockan 12–16
 • Lördag 27 augusti klockan 10–14
 • Söndag 28 augusti klockan 12–16
 • Måndag 29 augusti klockan 10–16
 • Tisdag 30 augusti klockan 12–18
 • Onsdag 31 augusti klockan 10–16
 • Torsdag 1 september klockan 12–18
 • Fredag 2 september klockan 10–16
 • Lördag 3 september klockan 10–14
 • Söndag 4 september klockan 12–16
 • Måndag 5 september klockan 10–18
 • Tisdag 6 september klockan 10–18
 • Onsdag 7 september klockan 10–18
 • Torsdag 8 september klockan 10–18
 • Fredag 9 spetember klockan 10–18

Figeholms bibliotek

 • Torsdag 25 augusti klockan 15–17
 • Torsdag 1 september klockan 14–18
 • Tisdag 6 september klockan 12–16
 • Torsdag 8 september klockan 15–19

Kristdala bibliotek

 • Måndag 29 augusti klockan 15–18
 • Torsdag 1 september klockan 12–15
 • Måndag 5 september klockan 15–19
 • Torsdag 8 september klockan 12–16

PRO-gården Påskallavik

 • Torsdag 25 augusti klockan 12–15
 • Onsdag 31 augusti klockan 10–14
 • Onsdag 7 september klockan 15–19
 • Torsdag 8 september klockan 12–16

Bockaraskolan

 • Lördag 10 september klockan 10–14

Misterhults skola

 • Lördag 10 september klockan 10–14

Stadshuset, Oskarshamn

 • Lördag 10 september klockan 09–15
 • Söndag 11 september klockan 08–20 (Valdagen)

Vilket distrikt du tillhör och i vilken lokal du ska rösta i står på ditt röstkort, som ska ha delats ut till alla röstberättigade i Sverige senast den 24 augusti. Vallokalerna är öppna klockan 08–20 på valdagen.

Distrikt och lokaler

 • Kolberga/Mockebo: Kolbergakyrkans samlingslokal
 • Humlekärrshult: Sjöfartföreningens lokal
 • Norrtorn: Folkhögskolan
 • Orrängen/Syrenhagen: Kulturhuset
 • Centrum: Kulturhuset
 • Solbacka/Åsa: Solbackahuset
 • Södertorn: Matsalen Oscarsgymnasiet
 • Gröndal: Nova
 • Kristineberg Östra: Kristinebergsskolans matsal
 • Kristineberg Västra: Pelarsalen Kristinebergsskolan
 • Svalliden: Döderhults församlingshem
 • Rödsle/Norrby: Rödsleskolans matsal
 • Döderhult/Bockara: Döderhults församlingshem
 • Kristdala/Bråbo/Ishult: NTO-lokalen Kristdala
 • Påskallavik: Strandagården Påskallavik
 • Fårbo/Misterhult: Hagadalskyrkans samlingssal, Fårbo
 • Figeholm: Höganäslokalen, Figeholm

Sätt att rösta och hjälp med att rösta

Valsedlarna är färgkodade för att visa vilket val de gäller för:

 • Vita – Kommunen
 • Blå – Regionen
 • Gula – Riksdagen
 • Vita – Europaparlamentet

Det finns tre olika typer av valsedlar:

 • Partivalsedlar: Partiets namn är förtryckt på valsedeln
 • Namnvalsedlar: Både partinamn och kandidatnamn är förtryckt
 • Blanka valsedlar: Tom på text.   

Vill du bara rösta på ett parti kan du:

 • Rösta med en partivalsedel.
 • Rösta med en namnvalsedel och då kan du låta bli att kryssa för en kandidat.
 • Skriva partiets namn på en blank valsedel.

Kryssa för en kandidat

Du kan personrösta genom att kryssa för en av kandidaterna på namnvalsedeln. Bara en kandidat får markeras. Markeringen ska göras i rutan framför kandidatnamnet.

Du kan också personrösta om du använder en blank valsedel. Skriv då partiets namn och namnet på den av partiets kandidater som du vill rösta på.

Partierna kan låsa sina listor

Har ett parti anmält sina kandidater innebär det att partiet har låst sin lista från att väljare kan nominera andra kandidater. Du kan då bara personrösta på de personer som finns på partiets lista. Det framgår längst upp på valsedeln, ovanför kandidatnamnen, om kandidaterna är anmälda.                          

Nominera en person som inte finns på listan

Om partiet inte har anmält sina kandidater innebär det att du kan nominera en annan kandidat för partiet än de som står på de tryckta namnvalsedlarna. Skriv partiets namn och den person du vill se vald på en blank valsedel.

För att din personröst ska räknas måste hen samtycka till kandidaturen genom att lämna en särskild blankett till Länsstyrelsen senast fredagen före valdagen.

Att rösta med bud betyder att någon hjälper dig med att transportera din röst till din vallokal eller till en röstningslokal.

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • Sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning.
 • Intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.
 • Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling när budet lämnar in budrösten. Följande personer kan vara bud:

 • Din make, maka eller sambo.
 • Din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon.
 • De som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter.
 • Lantbrevbärare.
 • Anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Du behöver särskilt material

Särskilt material för budröstning kan beställas hos kommunen eller hos Valmyndigheten. Valsedlar kan hämtas på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.

En budröst får göras i ordning tidigast 18 augusti och lämnas in när förtidsröstningen börjar den 24 augusti.

Budrösten kan lämnas in som förtidsröst eller på valdagen i vallokal.

Så här röstar du med bud

Gör i ordning rösten i avskildhet

Du gör själv i ordning din röst genom att lägga en valsedel i ett valkuvert för varje val och därefter stänga kuverten.

Vittne och bud intygar

Inför vittnet och budet lägger du ner valkuverten i ytterkuvertet för budröstning. Ytterkuvertet ska klistras igen. Du ska sedan underteckna med ditt namn på ytterkuvertet. Vittnet och budet intygar på ytterkuvertet att allt gått rätt till och att det är du som har gjort i ordning din röst. Vittnet måste ha fyllt 18 år men behöver inte vara svensk medborgare.

Budet lämnar in rösten

Budet tar därefter ytterkuvertet och lämnar in i en lokal för förtidsröstning eller i din vallokal på valdagen. Namnet på vallokalen står på ditt röstkort. Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste ditt röstkort också lämnas in.

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med ambulerande röstmottagare. Då kommer två röstmottagare till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Ambulerande röstmottagning är möjlig under samma period som förtidsröstningen, det vill säga från och med den 24 augusti till och med valdagen den 11 september 2022.

Om du vill ha hjälp av ambulerande röstmottagare kontaktar du Valnämnden i Oskarshamns kommun på telefonnummer 0491–88 400.

Efter valdagen

När vallokalerna stänger klockan 20 den 11 september börjar rösterna räknas. En preliminär rösträkning sker i varje vallokal omedelbart efter det att röstmottagningen avslutats, sedan gör valnämnden ytterligare en preliminär rösträkning och till sist är det länsstyrelsen som ansvarar för den slutgiltiga rösträkningen. 

Preliminär rösträkning i vallokalen

Vid de allmänna valen stänger vallokalerna kl. 20.00. Vid EU-parlamentsval stänger vallokalerna kl. 21.00. Där räknas alla röster som avlämnats i vallokalerna samt alla förtidsröster som levererats från valnämnden till valdistrikten. Rösträkningen i vallokalerna är offentlig och vallokalen är öppen för den som vill följa förrättningen.

Preliminär rösträkning hos valnämnden

Onsdagen efter valdagen sker preliminär rösträkning hos valnämnden. Där räknas de förtidsröster som avgivits så sent att de inte hunnit levereras till valdistrikten under valdagen. Där räknas också brevröster från utlandet och där granskas också de förtidsröster som underkänts i valdistrikten. Rösträkningen är offentlig.

Slutlig rösträkning

Den slutliga rösträkningen sker hos länsstyrelsen. Rösträkningen är offentlig.

Har du frågor är du välkommen att kontakta valkansliet, telefon 0491-884 00 eller e-post val@oskarshamn.se.

Valnämnden i Oskarshamns kommun har 2022-05-05, § 25, beslutat följande:

 • De politiska partier som har anmält deltagande i Allmänna valen 2022, och vill få sina valsedlar distribuerade ut till kommunens röstningslokaler för förtidsröstningen, ska lämna in valsedlarna till Servicecenter i Stadshuset, Varvsgatan 8, senast fredagen den 12 augusti, klockan 16.00. 
 • De politiska partier som har anmält deltagande i Allmänna valen 2022, och vill få sina valsedlar distribuerade ut till kommunens vallokaler för valdagen den 11 september, ska lämna in valsedlarna till Servicecenter i Stadshuset, Varvsgatan 8, senast onsdagen den 31 augusti, klockan 16.00. 
 • Efter sista inlämningsdatum enligt ovan ansvarar partierna själva för att lämna sina valsedlar till röstmottagarna i röstnings- och vallokalerna.
 • Det är varje partis ansvar att valsedlar lämnas i tillräcklig mängd, och valnämnden har inget ansvar att se till så mängden räcker under tiden röstmottagningen pågår.

Politiska partier som inte har möjlighet att rent praktiskt lämna sina valsedlar till Stadshuset i Oskarshamn, kan skicka dessa under adress:

Oskarshamns kommun
Valnämnden
Skeppsbron 5
572 57 Oskarshamns

Meddela då att partiets valsedlar är på väg genom att mejla till:  val@oskarshamn.se

OBS! Partier som vill få sina valsedlar distribuerade till vallokaler enligt beslutet ovan, ska på blanketten för varje distrikt ange antalet valsedlar som ska skickas ut till distriktet. Skriv ut och fyll i blanketten och lämna den tillsammans med valsedlarna. 

Blankett för antal valsedlar.

Skriv även in i listan det totala antalet valsedlar som ska distribueras till kommunens röstningslokaler för förtidsröstningen, som pågår från och med 24 augusti till och med 11 september. Av listan på nästa sida framgår valdistriktsindelningen i Oskarshamns kommun samt antalet röstberättigade i respektive distrikt. 

Frågor besvaras av valkansliet på telefonnummer 0491-884 00.