Kungörelser, anslagsbevis och delegationsbeslut

Här publiceras kungörelser och anslagsbevis från alla nämnder samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

 • 07 jun-15 aug 2021

  Kungörelse: Samråd Oskarshamns kommuns Översiktsplan

  Oskarshamns kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som är på samråd under tiden 7 juni till den 15 augusti 2021. Förslaget till ny översiktsplan presenteras på kommunens hemsida...

 • 14 jul-06 aug 2021

  Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2021-07-12

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2021-07-12 Anslaget sätts upp: 2021-07-14 Anslaget tas ned: 2021-08-06 Förvaringsplats...

 • 16 jul-10 aug 2021

  Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2021-07-12

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2021-07-12 Anslaget sätts upp: 2021-07-16 Anslaget tas ned: 2021-08-10 Förvaringsplats...

 • 23 jul-16 aug 2021

  Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-07-23

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.   Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott   Sammanträdesdatum: 2021-07-23 Anslaget sätts upp: 2021-07-23 Anslaget tas ned: 2021-08-16 ...

 • 26 jul-23 aug 2021

  Kungörelse om beviljat förhandsbesked, Sörvik 2:30 och Sörvik 4:5

  Samhällsbyggnadskontoret har 2021-07-22 beviljat ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus om cirka 125-160 kvm. Förslaget redovisar fyra tilltänkta avstyckningar från Sörvik 4:5,...