Anslagsbevis: Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-11-02

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Beslutsinstans: Bildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2022-11-02
Anslaget sätts upp: 2022-11-07
Anslaget tas ned: 2022-11-29
Förvaringsplats för protokollet: Digitalt, Bildningskontoret, Stadshuset. Om du vill ha en kopia av protokollet är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se.