Anslagsbevis: Hjälpmedelsnämnden 2020-10-27

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län
Sammanträdesdatum: 2020-10-27
Anslaget sätts upp: 2020-11-03
Anslaget tas ned: 2020-11-25
Förvaringsplats för protokollet: Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun.  

Du kan läsa en avidentifierad version av protokollet på hemsidan. Protokollen som publiceras på hemsidan är inte signerade. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerad är du välkommen att höra av dig till Omsorgsförvaltningen Kalmar, 0480-45 00 00, omsorg@kalmar.se