Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2020-10-26

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-10-26
Anslaget sätts upp: 2020-11-06
Anslaget tas ned: 2020-12-01
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansli, Stadshuset.

Du kan läsa en avidentifierad version av protokollet på hemsidan cirka en vecka efter att anslaget satts upp. Protokollen som publiceras på hemsidan är inte signerade. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerad är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se