Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2021-05-18

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-05-18

Anslaget sätts upp: 2021-05-28

Anslaget tas ned: 2021-06-21

Förvaringsplats för protokollet: Digitalt, Kommunstyrelsens kansli. Du kan läsa protokollet på hemsidan. Protokollen som publiceras på hemsidan är inte signerade. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se.