Anslagsbevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-10

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-01-10

Anslaget sätts upp: 2023-01-13

Anslaget tas ned: 2023-02-06

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansli  Du kan läsa protokollet på hemsidan. Protokollen som publiceras på hemsidan är inte signerade. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se.