Anslagsbevis: Socialnämnden 2023-01-05 (omedelbar justering § 1 - 5)

Det omedelbart justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-01-05
Anslaget sätts upp: 2023-01-05
Anslaget tas ned: 2023-01-27
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Stadshuset. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se.