Anslagsbevis: Socialnämnden 2023-01-11 § 14 - 16, omedelbar justering

De omedelbart justerade paragraferna offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2023-01-11.
Anslaget sätts upp: 2023-01-11.
Anslaget tas ned: 2023-02-02.
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Stadshuset.  Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se.