Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-25

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.

Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott   
Sammanträdesdatum: 2021-08-25
Anslaget sätts upp: 2021-08-31   
Anslaget tas ned: 2021-09-22  
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Stadshuset. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se