Anslagsbevis: Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-10-21

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.

Beslutsinstans: Tekniska nämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-10-21
Anslaget sätts upp: 2020-11-03
Anslaget tas ned: 2020-11-25
Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret, Södra Fabriksgatan 20. Om du vill ha en kopia av protokollet är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se