Anslagsbevis: Tekniska nämndens arbetsutskott 2021-08-24

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Tekniska nämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2021-08-24
Anslaget sätts upp: 2021-08-31
Anslaget tas ned: 2021-09-22

Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret, Södra Fabriksgatan 20. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se