Kungörelse, Flyttning av fordon

FLYTTNING AV FORDON

Tekniska kontoret har flyttat fordon med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall(LFF) till en särskild uppställningsplats

Mörkgrön Mercedes med okänd års modell och okänt registreringsnummer

Fordonet kan avhämtas mot flyttnings- och uppställningskostnad på

Tekniska kontoret

Södra Fabriksvägen 20

572 36 Oskarshamn

Äganderätten övergår till Tekniska kontoret 2022–07–25