Kungörelse: Samråd Oskarshamns kommuns Översiktsplan

Oskarshamns kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som är på samråd under tiden 7 juni till den 15 augusti 2021.

Förslaget till ny översiktsplan presenteras på kommunens hemsida tillsammans med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Senast den 15 augusti 2021 behöver synpunkter på översiktsplanen ha inkommit till kommunen. 

Läs planen och få mer information här

Från och med vecka 24 kan du också ta del av förslaget på biblioteken i Oskarshamn, Figeholm, Kristdala, och Påskallavik samt i servicecenter i stadshuset.