Företag och organisation

Det är viktigt att veta vilka krav, lagar och regler du som ägare eller verksamhetsutövare behöver förhålla dig till. Så att du kan planera in de åtgärder som är aktuella för just din verksamhet. 

Mer information hittar du på Räddningstjänsten Sydosts webbplats

 

Kontakt
Räddningstjänsten Sydost
Telefon: 0480-45 75 10
E-post: info@rtso.se

Webbplats: www.rtso.se