Brandskydd i byggnader och anläggningar

Nedan har vi samlat information kring vissa typer av anläggningar.

Mer information hittar du genom att söka på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats www.msb.se

 

Kontakta oss
Räddningstjänsten
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Formaregatan 6
572 35 Oskarshamn

Vid en akut olycka – ring 112

Informationsnummer om allvarliga olyckor – ring 113 13

Eldningsförbud 0491-880 00