Brandskydd i byggnader och anläggningar

Nedan har vi samlat information kring vissa typer av anläggningar.

Allmänna råd (Länk till våra sidor om Lag och rätt)

Gasol i restauranger (Information från Myndigheten för Samhällskydd och beredskap, MSB)

Brandsäkerhet i flerbostadshus (Information från Myndigheten för Samhällskydd och beredskap, MSB)

Tillfällig uthyrning av lokaler (Information från Myndigheten för Samhällskydd och beredskap, MSB)

Handbok om explosiva varor (Information från Myndigheten för Samhällskydd och beredskap, MSB)

Mer information hittar du genom att söka på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida www.msb.se