Kontroll av brandskydd

I lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) anges att ägaren och/eller nyttjanderättshavaren ska ha ett skäligt brandskydd. Detta innebär i praktiken att lokalen ska vara utrustad med ett tillräckligt brandskydd med tanke på vilka risker som finns. Detta uppfylls även genom att verksamheten bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. Du kan läsa mer om vad det bör innefatta under Lag och rätt.

I lag finns det stöd för Räddningstjänsten att kontrollera ifall brandskyddet är skäligt. Denna kontroll kallas för tillsyn och är ett redskap för att se till så ägaren och/eller nyttjanderättshavaren följer lagen.

Räddningstjänsten har skapat en vägledning för hur en tillsyn går till samt vad du behöver tänka på inför.

En vägledning inför tillsyn

Kontakta oss
Räddningstjänsten
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Formaregatan 6
572 35 Oskarshamn

Vid en akut olycka – ring 112

Informationsnummer om allvarliga olyckor – ring 113 13

Eldningsförbud 0491-880 00