Hem och fritid

Här har vi samlat det mesta kring det du behöver veta om brandskydd och säkerhet i hemmet och på fritiden.

Ett bra skydd mot olyckor börjar med att du vet vilka risker som finns och agerar utifrån den kunskapen. På så sätt kan du förebygga de flesta olyckor. Oavsett var du befinner dig.

Ingen olycka är den andra lik men ett snabbt agerande kan rädda liv och skador kan begränsas eller till och med undvikas helt. Det finns några allmänna förhållningssätt som gäller vid de allra flesta typer av olyckor:

  1. Rädda - Det första och viktigaste är att du räddar dig själv och andra människor som är i fara.
  2. Varna - Steg två är att du varnar andra i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.
  3. Larma - När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa 112 SOS Alarm.
  4. Släck - Om det rör sig om en brand, och när allt ovan är gjort, kan du själv försöka släcka eller begränsa elden. Men riskera aldrig din egen säkerhet.

Det är viktigt att veta vad du själv kan göra innan räddningstjänst eller ambulans hunnit fram.

Räddningstjänsten har fått ett flertal larmsamtal från fastighetsägare, som genom sms eller app, fått en indikering från brandvarnare i hemmet.

Eget brandlarm i hemmet

Vår generella riktlinje är att en brand eller rökutveckling ska vara konstaterad för att vår utryckning ska räknas som en räddningsinsats. Detta kan ske genom en kamera i hemmet eller en person som finns på plats.

En detektor kan larma av andra skäl än brand eller rök så därför är det viktigt med en verifiering. Även om du har ett brandlarm vidarekopplat till en larmcentral så är kriterierna för när räddningstjänsten larmas de samma.

Det finns självklart omständigheter som kan göra att SOS Alarm i samråd med räddningstjänstens Inre befäl ändå bedömer att räddningstjänsten ska larmas, en bedömning görs i varje enskilt fall. När någon ringer SOS så kopplas även samtalet till lokal räddningstjänst som lyssnar med under larmsamtalet. I vår kommun är det funktionen Inre befäl som hör larmsamtal. På det sättet har vi möjlighet att snabbt kunna anpassa utlarmningen av räddningstjänsten utifrån informationen vi får i larmsamtalet.

En brandvarnare som indikerar till dig via sms eller app är ett väldigt bra egendomsskydd men ställer också krav på dig som mottagare att kunna göra en kontroll av anledningen till larmet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats kan du få tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

MSB är en myndighet som har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning någon annan myndighet inte har ansvaret. Ansvaret sträcker sig från före, under och efter en olycka eller kris.

Kontakta oss
Räddningstjänsten
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Formaregatan 6
572 35 Oskarshamn

Vid en akut olycka – ring 112

Informationsnummer om allvarliga olyckor – ring 113 13

Eldningsförbud 0491-880 00