Säkerhet för hem och fritid

Fixa hemma
Använd alltid skyddskläder och skyddsglasögon om det behövs. Var noggrann med att följa bruksanvisningen som följer med verktyg och olika material. Använd inte verktyg som du känner att du inte behärskar.
 
Var försiktig med stegen
Det är många som skadar sig när de ramlar från stegar. Använd en kontrollerad stege som du ställer upp med 75 graders lutning. Även om du har en stege är det inte säkert att det är det bästa alternativet. Det är till exempel inte lämpligt att använda stegen om:

  • Du ska hantera något med båda händerna (som större borrmaskin eller bultpistol).
  • Du ska göra något som kräver att du tar i med kraft.
  • Du ska hantera något som är tungt eller stort.
  • Du ska göra något som tar lång tid.
  • Du inte kan ställa upp stegen säkert. Exempelvis kan golv i våtutrymmen luta.

Använd skyddskläder och skyddsglasögon
Många skadar sig på material som brädor, plank, regelvirke, plåtskivor, glasskivor och spik. Splitter i ögonen är en vanlig skada som kan få mycket allvarliga konsekvenser. Använd därför skyddskläder och skyddsglasögon för att undvika skador.

Var särskilt försiktig när du arbetar på tak, då kan det vara bra att använda fallskyddssele.

Hur små barn utvecklas och skadar sig
Flera faktorer påverkar risken för att råka ut för en olycka. Skademönstren förändras med stigande ålder.

I spädbarnsåren börjar barnet så smått förstå hur saker hänger ihop. Det stimulerar nyfikenheten och gör att barnet kan börja leta efter sådant som gömts undan. Därmed ökar risken att det skadar sig.

Vid nio månader brukar ”pincettgreppet” utvecklas hos barnet. Då kan barnet själv föra saker till munnen och därmed sätta i halsen även när det inte sitter vid matbordet.

När barnet börjar gå vill det snart ofta också gå uppför trappor, men klarar kanske inte att gå nedför, vilket ökar risken för fall.

Mellan tre och fem års ålder lär sig barnet att behärska sin kropp och sina rörelser bättre. En risk med det är att både barnet själv och de vuxna överskattar dess förmåga.

Mellan sju och tolv år blir olyckorna på olika sport- och idrottsplatser vanligare. De flesta barn håller på att få en vuxens rörelsemönster, med symmetri och stabilitet i rörelserna. I den här åldern har man fokus på det som är här och nu. Men balansen är inte alltid perfekt och barnet kan fortfarande ha svårt att följa ett föremål som rör sig och bedöma hastigheten. Det beror mest på att synskärpan inte är fullt utvecklad än.

I tidiga tonåren (13-17 år) har man i princip samma motorik och varseblivning som vuxna, men saknar erfarenhet av svåra situationer. I kombination med att man i den här åldern inte har så lätt med överblicken, kan lekar och utmaningar mellan kompisar leda till att man tar onödigt stora risker.

 

DinSäkerhet.se kan du läsa mer om hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme. 

Dinsäkerhet.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB är en myndighet som har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning någon annan myndighet inte har ansvaret. Ansvaret sträcker sig från före, under och efter en olycka eller kris.