Vanligaste frågorna om brand för hem och fritid

Nedan följer de vanligaste frågorna räddningstjänsten får om brand för hem och fritid. Vill du veta mer eller fördjupa dig mer i nedanstående vänligen besök Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats.

1. Brandvarnare

Vad är skillnaden mellan olika typer av brandvarnare?

Brandvarnare finns som batteridrivna, nätanslutna, sammankopplade och optiska.

 • Batteridrivna
  Det finns brandvarnare med ettåriga batterier som byts en gång per år. Det finns även brandvarnare med tioårsbatterier.  
 • Nätanslutna
  Nätanslutning innebär att brandvarnaren är kopplad till byggnadens normala elnät via en kabel men den har även ett batteri som kopplas in vid strömavbrott. Dessa lämpar sig väl för dem som har svårt att byta batterier av olika anledningar. 
 • Sammankopplade
  Sammankopplingsbara brandvarnare kommunicerar trådlöst eller via kabel varav en har masterfunktion. Dessa höjer säkerheten ytterligare och är speciellt lämpliga i villor med flera våningar. Om en tvåvåningsvilla med källare har sammankopplade brandvarnare i alla plan så ljuder alla brandvarnare samtidigt oavsett var branden börjat. Börjar det brinna i källaren så vaknar du i tid i övervåningen även om dörren till källaren är stängd. 
 • Optiska brandvarnare
  Optiska brandvarnare innehåller ett avancerat fotocellsystem som är effektivt när det gäller pyrande bränder. Några exempel kan vara en cigarett som hamnat i en möbel eller säng eller elektriska ledningar/kablar som är överhettade. 

Hur sköter jag brandvarnaren?

Följ alltid tillverkarens rekommendationer och se till att hålla den ren från damm och smuts genom att torka av/dammsuga den minst en gång per år. Kontrollera att brandvarnaren fungerar genom att trycka in testknappen minst en gång per kvartal och byt ut den efter 8–10 år. Kontrollera även funktionen när du kommer hem efter mer än en veckas frånvaro. 

Vem ansvarar för brandvarnaren?

Bor du i hyreslägenhet är det fastighetsägaren som ansvarar för att fungerande brandvarnare sätts upp men hyresgästen ansvarar sedan för att den fungerar i fortsättningen. Bor du i bostadsrätt eller i villa/radhus/fritidshus ansvarar du för allt detta själv.

Om du har båt eller husvagn – se till att du har en brandvarnare där också.

Hur ska brandvarnaren placeras?

Minst en brandvarnare ska placeras centralt på varje våningsplan i närheten av sovrummet där de vuxna sover och även i sovrummen då en stängd dörr kan förhindra detektion. En brandvarnare täcker in cirka 60 kvadratmeter. Den ska sitta i taket eftersom röken stiger uppåt. Sätt den inte högt upp på en vägg utan i taket minst 50 centimeter från vägg, balk eller liknande. Det beror på att en brand intill vägg rör sig utåt rummet och upptäckten kan därmed försenas om den sitter på väggen. Placera aldrig brandvarnaren i närheten av ventilationsöppningar eller i köket eller badrummet eftersom en sådan placering kan leda till irriterande falsklarm.

Ska det finnas brandvarnare i trapphus och andra utrymmen?

Det är inget krav men det kan vara bra. Det finns seriekopplade som larmar alla brandvarnare på en gång. Tänk på att fastighetsägaren bör informera de boende om hur man ska agera vid rök i trapphuset.

En fastighetsägare kan hålla andra gemensamhetsutrymmen som till exempel källare, vind och tvättstuga med brandvarnare men det är inget krav. Det är inte heller ett krav att fastighetsägaren förser lokaler (kontor, affärer eller liknande) med brandvarnare om inget annat är kontraktskrivet.

Hur gör jag om jag hör brandvarnare som larmar i annans bostad?

Knacka på och se om någon är hemma. Kan du känna lukten av rök eller se om det brinner? Försök släcka om det är en liten brand utan att utsätta dig själv för fara och/eller ring 112. Stäng dörren till det utrymme som brinner.

Finns det brandvarnare för funktionshindrade?

Det finns mottagare som kopplas till en brandvarnare och som kan larma på olika sätt till exempel genom vibrationer i ett armband. Mer information finns på Hjälpmedelsinstitutet, www.mfd.se

2. Släckutrustning

Vilken slags släckutrustning ska jag ha?

Den bästa utrustningen är en handbrandsläckare och en brandfilt. Räddningstjänsten rekommenderar en 6 kilo pulversläckare då den klarar olika typer av bränder.

Om du har fritidshus, båt eller husvagn, se till att ha en handbrandsläckare och/eller brandfilt där också.

Var ska handbrandsläckaren placeras?

Handbrandsläckaren ska placeras centralt och lättåtkomligt, gärna nära ytterdörren. Placeringen gör också att det snabbt går att bistå grannen vid behov. Om du investerar i ytterligare släckare så är rekommenderad placering i eller nära sovrummet och i köket.

Hur sköter jag en handbrandsläckare?

Pulver- och skumsläckare har en manometer, en tryckmätare, som ska visa en nål på grönt fält.  Om du har en pulversläckare ska du vända den upp och ner minst en gång per år så att inte pulvret fastnar.

Var laddar man om en handbrandsläckare?

Fråga där handbrandsläckaren är köpt eller kontakta ett brandredskapsföretag. Sök på internet efter "brandredskap". Kontrollera innan du laddar om den gamla vad priset är för en ny då det kanske är billigare att köpa en ny. Ett tips är att kontrollera med sitt hemförsäkringsbolag.

Hur gammal kan en handbrandsläckare bli innan man byter den?

En handbrandsläckare kan bli 15–20 år gammal och fortfarande fungera om den placeras torrt. Tryckladdad släckare har en mätare som visar trycket. Står visaren på grönt ska den vara okej. Knacka försiktigt på mätarglaset för att se att visarna inte har fastnat. Så fort man har använt en släckare ska den laddas om. Pulversläckare kan man lägga mot örat och vända på den så hör man om pulvret "rinner" i den. Då är den okej. I hemmet rekommenderar Konsumentverket att handbrandsläckaren kontrolleras var femte år.

3. Förvaring och brandfarlig vara

Vad gäller för förvaring i trapphus?

Grundkravet för bostäder är att det alltid ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. I ett flerbostadshus upp till åtta våningar är den ena vägen trapphuset och den andra i regel via fönster/balkong. Utrymningsvägar (trapphus/källargångar) ska därför inte användas till förvaringsplats för vare sig barnvagnar, tidningsinsamlingar eller julgranar. Dels kan de, om de börjar brinna, rökfylla trapphuset, dels kan de hindra vid utrymning och försvåra för räddningstjänstens personal och utrustning.

Grundregeln är att det ska vara rent i trapphus men det kan kollidera med till exempel tillgänglighet för funktionshindrade och äldre. Rullatorer, elrullstolar och vanliga rullstolar kan stå i trapphuset om de inte står i vägen.

Även barnvagnschassier och postboxar kan stå i trapphus om de inte utgör ett hinder för vägen ut. Trapphuset är också räddningstjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt.

Ett informationsblad om brandsäkerhet i trapphus att sätta upp i trapphuset finns att beställa gratis på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida, www.msb.se.

En fastighetsägare kan ha egna regler för förvaring i trapphus, exempelvis för att underlätta städning.

Vad gäller för förvaring på vind och källare i flerbostadshus?

Ingen förvaring av brandfarlig vara är tillåten i vinds- eller källarförråd. Däremot går det bra att förvara brandfarlig vara i förråd med brandteknisk avskiljning.

Källargångarna ska hållas fria från hindrande föremål på grund av kravet på framkomlighet. En möjlig brandrisk i förråd är när oskyddade elarmaturer kan komma i närhet av brännbara föremål. Se till att lampor har en kåpa och stapla sakerna med försiktighet.

Vad gäller för förvaring i garage?

I garage är det normalt tillåtet att utöver själva fordonet, även förvara en uppsättning däck. En fastighetsägare kan dock av ordnings- eller säkerhetsskäl, ha strängare regler om vad som får förvaras eller inte.

Vad gäller för förvaring av mopeder/motorcyklar i cykelrum?

Du får förvara motorcyklar eller mopeder i cykelförrådet förutsatt att:

 • Det är brandtekniskt avskilt från byggnaden i övrigt.
 • Cykelförrådet har en egen ingång från det fria.
 • Utrymmet är ventilerat direkt till det fria.

Finns det golvbrunn i utrymmet bör den tätas så att olja och bensin inte samlas i vattenlåset och avger brand- och hälsofarliga ångor.

Ska du använda utrymmet som verkstad och mecka med mopeden eller motorcykeln gäller andra krav.

Vad gäller för förvaring av brandfarlig vara i bostaden?

Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som är central myndighet. Exempel på brandfarlig vara är tändvätska, bensin, lacknafta, lampolja, sprayburkar eller gasol.

Generellt får ditt innehav inte vara större än hushållets behov eller egen förbrukning. Det innebär att om du inte kan styrka ditt behov, får ingen brandfarlig vara förvaras i bostaden.

Den sammanlagda mängden brandfarlig vara som får förvaras utan tillstånd i bostäder (om behovet kan styrkas) är:

 • 100 liter brandfarlig vätska i högst 10-liters behållare.
 • 60 liter gasol. Inuti lägenhet i flerfamiljshus får de enskilda flaskornas storlek vara som mest 5 liter och på ej inglasad balkong som mest 26 liter (inglasad balkong räknas som en del i lägenheten och då gäller 5 liter). I enfamiljshus och fritidshus får de enskilda flaskornas storlek vara som mest 26 liter.
 • 5 liter annan brandfarlig gas. Observera! Gäller inte i lägenhet.
 • 10 000 liter eldningsolja för uppvärmning, förvarad i cistern.

Ingen förvaring av brandfarlig vara är tillåten i vinds- eller källarförråd, undantaget välventilerat källarförråd i enfamiljshus och fritidshus.

I enfamiljshus och fritidshus får fem liter acetylen förvaras i ventilerat utrymme som är brandtekniskt avskiljt från bostadsdelen, till exempel fristående förråd eller garage (med brandteknisk avskiljning). Vid förvaring i garage ska all brandfarlig vara skyddas mot påkörning.

I garage i bottenplan på flerbostadshus får ingen brandfarlig vara förvaras.

Förvarade gasflaskor ska märkas ut med skylt på exempelvis dörren.

När behövs det tillstånd för brandfarlig vara?

Behov över 100 liter brandfarlig vätska, mer än 60 liter gasol eller mer än fem liter acetylen kräver tillstånd från kommunen.

Behöver jag skylta upp om jag har syrgas hemma?

Förvarade gasflaskor bör märkas ut med skylt på exempelvis insidan av dörren.

Kan linolja (olja för trätrall, utemöbler med mera) självantända?

Ja, men självantändningen sker varken i burken eller på behandlade ställen, utan i trasorna som använts. Lämna därför aldrig trasor innehållande linolja eller andra vegetabiliska oljor i brännbar miljö. Olja som rinner ned i brännbar fyllning i ett bjälklag är också en självklar brandrisk. Efter avslutat arbete bör trasorna brännas eller förvaras i ett kärl med vatten och lock. Efter några dygn kan trasan källsorteras. Penslar och påstrykare kan rengöras med såpa.

Vad gäller för hantering av fyrverkerier vid fester, festivaler, Valborg, nyår med mera?

Hantering och avfyrning av större fyrverkerier kräver tillstånd som söks hos polisen.

För goda råd om hur du ska avfyra raketer på bästa sätt se Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap hemsida www.msb.se

4. Eldning

Elda på egen tomt, vad gäller?

Generellt är det förbjudet att elda av miljö- och hälsoskäl. I kommunens lokala miljö- och hälsoföreskrifter kan du läsa vad som gäller för eldning utomhus i Oskarshamns kommun. När du eldar sker det alltid under eget ansvar. De som eldar har ansvaret för att elden inte sprids okontrollerat samt att eldandet inte leder till besvär för andra. Röken kan vara mycket irriterande för allergiker. Ta hänsyn till din omgivning. Under vissa perioder då det är extremt torrt ute i skog och mark kan Räddningstjänsten utfärda eldningsförbud i kommunen. Länsstyrelsen kan utfärda eldningsförbud om det gäller hela länet.

Här kan du läsa vad som gäller vid eldning av trädgårdsavfall.

Här kan du läsa mer om att elda utomhus och eldningsförbud.

Vilken utrustning behövs för eldning utomhus?

Det är bra att ha krattor och liknande tillhands liksom en vattenslang med lämplig längd eller hinkar med vatten.

Vad gäller för eldning/grillning i skogen?

Kontrollera om det råder eldningsförbud genom att följa prognoser och nyhetsflöde från www.smhi.se

Finns ingen iordningställd grillplats ska normalt markägaren kontaktas först. Om du eldar ska elden vara ordentligt släckt innan du lämnar den.

Allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. I foldern Eldning och allemansrätt från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), får du veta mer om när du får och inte får elda i naturen och hur du gör det på ett säkert sätt.

Vilka regler gäller för valborgsmässoeldar?

Om du vill ordna en offentlig valborgsmässoeld eller om tillställningen sker på allmän plats behöver du ansöka om tillstånd. Detta tillstånd ska sökas hos Polismyndigheten. Blanketter finns på www.polisen.se

För information om rekommendationer om brandsäkerheten och Valborgsmässoeldar läs mer på www.msb.se.

5. Grilla säkert

Planera grillningen ordentligt. Var utomhus på en säker plats. Ta för vana att ha någon form av släckutrustning såom en handbrandsläckare, en trädgårdsslang eller en hink vatten med en skopa i närheten för att kunna släcka om något antänds utanför grillen.

Använd rätt typ av tändvätska

Den vätska du använder för att tända grillen ska vara avsedd för tändning av grillkol eller briketter. Eltändare är ett säkert och miljövänligt sätt att tända. Även tändpapper, tändgelé, tändblock är säkra sätt att tända grillen. Följ bruksanvisningarna för respektive produkt.

Använd inte bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök som tändvätska. Häller du T-sprit på lågor eller heta ytor kan gas- och luftblandningen i flaskan antändas i en explosion och ge omfattande brännskador och starta en brand.

Var försiktig med gnistor och kringflygande aska om du fläktar gärna på glödbädden med en pappskiva för att få fin grillglöd.

Är det varmt och torrt ute är det bra att kolla upp om det är eldningsförbud. Har kommunen eller räddningstjänsten utfärdat eldningsförbud får du inte grilla överallt.

Släck grillen ordentligt

När grillningen är avslutad, släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats. Större kolbitar eller briketter kan fortsätta att glöda i flera timmar efter grillningen. Många bränder har uppstått när man tömt grillen eller slängt engångsgrillar bland soporna utan att kontrollera att de var helt släckta.

Bränder kan även uppstå när grillar med glödrester placeras inomhus i garage och liknande eller intill ytterväggar. Glöden avger giftig kolmonoxid. Placera därför aldrig en grill som innehåller glöd inomhus eller i ett slutet utrymme. Kolmonoxid är en starkt giftig gas.

Engångsgrillar

Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset. Lämna aldrig en grill som inte brunnit ut utan uppsikt. Ha alltid vatten i närheten för att kunna släcka en brand. Släng inte engångsgrillen i sopkorgen om du inte är säker på att den är helt släckt.

Grilla på balkongen

Kolgrillar är inte lämpliga att använda på balkonger, använd istället en elgrill eller gasolgrill. Det finns inget förbud i lagen som förbjuder grillning på balkongen, men många hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har särskilda ordningsregler som gäller grillning på balkongen.

Även om din hyresvärd inte förbjudit grillning på balkongen får du inte störa dina grannar. Röken från grillen kan vara obehaglig och kan räknas som en störning.

Grilla med gasolgrill

 • Kolla slangen från regulatorn till grillen. Böj på den. Om det finns sprickbildningar, byt!
 • Byt ut eller rengör lavastenarna varje år.
 • Använd aldrig vatten för att släcka en eld som uppstår i en gasolgrill. Ha en brandsläckare nära tillhands.
 • Placera grillen på avstånd från brännbart material, till exempel parasoll, byggnader, vedhögar.
 • Håll grillen ren från fett. Fett kan antändas om det ansamlas för mycket.
 • Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Detta kan hindra fett och matrester från att rinna ner i dropplådan och det ökar risken för brand.
 • Det är bra om du använder en handske vid gasolgrillning. Skulle det börja brinna är det viktigt att du kan komma åt ventilen och stänga av den.

6. Ansvar för brandskydd

Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden (det vill säga fastighetsägaren) och på dem som använder byggnaden (exempelvis hyresgästerna). Lagen om Skydd mot Olyckor uttrycker inte hur ansvaret för brandskyddet ska delas upp mellan ägaren till fastigheten och de boende, men normalt sett svarar ägaren för åtgärder som hör till byggnaden och dess fasta tillbehör medan hyresgästen svarar för att lägenheten används på ett ansvarsfullt sätt. Initiativet till att reda ut vem som ansvarar för de olika delarna i brandskyddet tas av ägaren. Vissa delar av ansvarsfördelningen regleras förslagsvis i hyresavtal eller andra avtal. En broschyr, "Brandsäkerhet i flerbostadshus" kan beställas gratis på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps webbplats www.msb.se

Vilket ansvar har den boende?

Lag om Skydd mot Olyckor säger att vi alla är ansvariga för vår egen säkerhet, såväl hemma som borta eller på jobbet. Hyresgästen ansvarar för att det finns ett skäligt brandskydd hemma. Ett skäligt brandskydd kan vara en fungerande brandvarnare och släckutrustning.

Som boende har du även tillgång till andra utrymmen i fastigheten som till exempel trapphus, källare, förråd och vindar. Trapphus är utrymningsväg och får inte belamras med brännbart material. Se även till att minimera mängd brännbart material i förråd och liknande.

Vilket ansvar har fastighetsägaren?

Fastighetsägaren har en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt, vilket finns beskrivet i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps allmänna råd (2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete, samt att till exempel definiera vilket ansvar hyresgästen respektive fastighetsägaren har.

Brandvarnare i bostaden

Fastighetsägaren ansvarar för att det finns brandvarnare i bostaden och den boende ansvarar för att den fungerar. En bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för att brandvarnare finns och fungerar. En fastighetsägare kan hålla andra gemensamhetsutrymmen som till exempel trapphus, källare, vind och tvättstuga med brandvarnare men det är inget krav. Det är normalt inte heller ett krav att fastighetsägaren förser lokaler (kontor, affärer eller liknande) med brandvarnare om inte annat är kontraktskrivet.

Vad ska jag göra om jag ser att det står bilar och annat på räddningsvägar?

Informera fastighetsägaren så att de kan vidta åtgärder. Fastighetsägaren har ansvaret.

Jag tycker att en container står för nära fasaden och den hindrar Räddningstjänsten, vad gäller?

Containrar får inte stå på räddningsvägar.

En öppen container ska normalt stå minst sex meter från fasaden. En stängd container ska normalt stå fyra meter från fasaden.

Jag tycker inte att fastighetsägaren tar sitt ansvar. Vad ska jag göra?

Kontakta fastighetsägaren så att han får möjlighet att åtgärda felet. Om det är sedan är brandtekniska problem kan Räddningstjänsten göra en tillsyn om behovet finns.

7. Övriga frågor

Hur söker jag tillstånd för att få sota själv?

Kommunen har ansvar för att sotning och brandskyddskontroll genomförs men sköts på entreprenad av skorstensfejarmästare. Du kan få medgivande att sota/rengöra din fastighet själv under förutsättning att det kan ske på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Mer information finns på Oskarshamnssotarnas hemsida www.oskarshamnssotarna.se

Om det är brandrök i mitt trapphus, vad gör jag då?

Stanna i lägenheten och påkalla hjälp från Räddningstjänsten som kan hjälpa dig ut genom ett fönster eller en balkong. Täta brevlådeinkast med en handduk. En lägenhet kan stå emot brand i cirka 30–60 minuter. Gå absolut inte ut i trapphuset om det är rökfyllt. I hus med fler än åtta våningar ska det finnas brandsäkra trapphus.

Hur fungerar hemförsäkringen vid en bostadsbrand?

Bostadsfastighetsbolagets försäkring täcker vanligen skador i allmänna utrymmen samt återställning av väggar, tak, fönster med mera i den skadade bostaden. Den privata hemförsäkringen täcker vanligen lös inredning och inventarier och merkostnader (till exempel boende under renoveringstid). Kontrollera specifikt med ditt försäkringsbolag.

Vad betyder det när det tjuter i tyfonerna?

Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka, kan allmänheten i tätorten varnas genom varningssignalen "viktigt meddelande". Signalen ljuder i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad under minst 2 minuter. När du hör signalen ska du:

 • gå inomhus.
 • stänga dörrar, fönster och om möjligt ventilation.
 • lyssna på radions P3/P4.

När faran är över startas signalen faran över, en 30–40 sekunder lång signal. Signalen viktigt meddelande prövas klockan 15 första måndagen i mars, juni, september och december.

Hur blir jag brandman?

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap bedriver utbildningen Skydd mot olyckor, en tvåårig eftergymnasial utbildning på några olika platser i landet. Mer information finns på MSB:s hemsida, www.msb.se.

Vilka är de vanligaste brandorsakerna i bostäder?

De allra flesta brandtillbud sker i den egna bostaden där köket är den vanligaste platsen och den glömda spisen den i särklass vanligaste direkta brandorsaken. Efter köket kommer vardagsrum och sovrum, där rökning och glömda ljus är de vanligaste orsakerna. I allmänna utrymmen som till exempel trapphus, vind och källare är den vanligaste direkta brandorsaken anlagd brand.

De allra flesta olyckor i hemmet kan förhindras av dig själv genom kunskap och rutin.

Hur vanligt är det med anlagda bränder?

I Sverige räknar man med att drygt var fjärde brand är anlagd. Över hälften av dessa är det ungdomar som står bakom. En mycket liten del av de anlagda bränderna anläggs av pyromaner.

8. Bra att tänka på för att minska risken för brand

 • Rengör spisfläkten från fett med jämna mellanrum.
 • Se till att hålla levande ljus under uppsikt.
 • Lösa sladdar och kablar kontrolleras regelbundet så att de inte har skador.
 • Teknisk utrustning som till exempel tv, datorer, ljudanläggningar, digitalboxar med mera ska ha god ventilation. Täck inte över sådan typ av utrustning med dukar eller bygg in dem i bokhyllan.
 • Det är rent bakom tv, vitvaror och tvättmaskin.
 • Det är bra att installera en timer till kaffebryggaren, vattenkokaren med mera.
 • Använd inte disk- och tvättmaskin då du inte är hemma.
 • Tändare och tändstickor förvaras utom räckhåll för barn.
 • Grilla alltid under uppsikt och ha släckutrustning tillgängligt
 • Undvik att ladda mobil, dator med mera på natten om du inte har brandvarnare i rummet.