Lag och rätt

Nedan har vi samlat de lagar, förordningar och föreskrifter som är aktuella att känna till beträffande brandskydd. Här har vi även samlat de allmänna råd som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utgivit. Notera att myndigheten tidigare hette Statens Räddningsverk.

Lagar och förordningar

Lag om skydd mot olyckor (Sveriges Riksdag)

Förordning om skydd mot olyckor (Sveriges Regering)

Lag om brandfarliga och explosiva varor (Sveriges Riksdag)

Förordning om brandfarliga och explosiva varor (Sveriges Regering)

Föreskrifter

Brandfarliga och explosiva varor (Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, hemsida)

Sotning (rengöring) (Författning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Varning utomhus (Författning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Allmänna råd

Brandvarnare

Systematiskt brandskyddsarbete

Hotell, pensionat, vandrarhem med mera

Farlig verksamhet