Våra brandstationer och brandvärn

Inom Oskarshamns kommun finns det 2 heltidsstationer och 2 deltidsstationer samt 2 brandvärn.

  • Brandstationen Oskarshamn – 1 heltidstation och 1 deltidsstation. Dessa båda enheter utgår från samma plats.
  • Brandstationen Simpevarp – Heltidsstation
  • Brandstationen Kristdala –  Deltidsstation, ej bemannad
  • Brandstationen Bockara – Brandvärn, ej bemannad.
  • Frivilligt brandvärn sms – Brandvärn, ej bemannad

Brandstationen Oskarshamn

Brandstationen Oskarshamn består av en heltidsstation och en deltidsstation. Dessa båda enheter utgår från samma plats. Här tjänstgör brandmän på heltid dygnet runt som är så kallade heltidsbrandmän. Utryckande styrka ska kunna vara redo att rycka ut när larmet går. 

Brandstationen Oskarshamn bemannas även med brandmän på deltid dygnet runt eller så kallade RIB-anställda (räddningsman i beredskap). Det betyder att dom har andra jobb bredvid sitt uppdrag inom räddningstjänsten. Brandmännen kan därför befinna sig i hemmet eller på sitt ordinarie arbete med en sökare som börjar pipa vid larm. När sökaren går igång tar sig brandmannen in till brandstationen för att tjänstgöra. Utryckande deltidsstyrka ska efter ankomst till brandstationen kunna rycka ut när larmet går. 

Brandstationen Simpevarp

Här tjänstgör brandmän på heltid dygnet runt som är så kallade heltidsbrandmän. Utryckande styrka ska kunna vara redo att rycka ut när larmet går. Stationen i Simpevarp ansvarar för säkerheten både på den kommunala delen av området men även kärnkraftsindustrin som är en mycket viktig faktor i vår beredskap.

Brandstationen Kristdala

Brandstationen i Kristdala bemannas med brandmän på deltid dygnet runt eller så kallade RIB-anställda (räddningsman i beredskap). Det betyder att dom har andra jobb bredvid sitt uppdrag inom räddningstjänsten. Brandmännen kan därför befinna sig i hemmet eller på sitt ordinarie arbete med en sökare som börjar pipa vid larm. När sökaren går igång tar sig brandmannen in till brandstationen för att tjänstgöra. Utryckande deltidsstyrka ska efter ankomst till brandstationen kunna rycka ut när larmet går. 

Brandstationen Bockara

Ett brandvärn rycker ut på frivillig basis. Det förekommer ingen jour utan när ett larm går så ljuder en tyfon i samhället. Frivilliga rycker därefter in till stationen och tar sig till händelsen. Det betyder att det kan variera hur många personer resursen kan bidra med. Således är denna station en bonus vid en händelse då antalet kan variera.

Frivilligt brandvärn sms

En brandvärnsman rycker ut på frivillig basis. Det förekommer ingen jour utan när ett larm går så skickas behovet ut från brandstationen i Oskarshamn. Brandvärnsmännen inställer sig därefter på brandstationen i Oskarshamn för tjänstgöring. Således är denna station en bonus vid en händelse då antalet kan variera. 

Det frivilliga brandvärnet har framförallt varit aktiverat i samband med dom stora skogsbränderna som blivit allt vanligare i vårt område. Vi söker dig som är mellan 18 och 65 år och har en vilja att bidra till samhällets skydd. Arbetet vi behöver hjälp med kan stundtals vara tungt och äga rum i en påfrestande miljö i skogen så en aktiv livsstil gör det lättare att klara den miljön. Tillsammans är vi starka och kan göra skillnad i samhället! Välkommen med din intresseanmälan till raddningstjansten@oskarshamn.se.

Ledningsorganisation vid utryckning

Från och med 2 december 2021 ingår Oskarshamns kommun i en ledningssamverkan med Högsby, Mönsterås, Kalmar, Emmaboda/Torsås, Nybro, Mörbylånga och Borgholms kommuner. Utöver utryckande styrka så kan händelsen/olyckan förstärkas med ledningspersonal om den är omfattande eller växer i storlek och behöver mer resurser. Dessa ledningsfunktioner har beredskap dygnet runt hela året och kan befinna sig i hemmet eller på brandstationerna dagtid. Personerna som bemannar dessa funktioner har administrativa uppgifter inom räddningstjänsten som huvuduppgift.

Ledningsfunktioner som finns under utryckning

  • Insatsledare (IL) – Larmas ut på händelser som kräver samordning/insatsledning mellan flera myndigheter och flera brandstationer. Kvitterar larm för att sedan åka mot händelsen.
  • Regional Insatsledare (RIL) – Larmas ut på händelser som kräver samordning/insatsledning mellan flera myndigheter och flera brandstationer. Händelser som förväntas pågå över tid och där skadepanoramat innefattar stora värden. Kvitterar larm för att sedan åka mot händelsen.
  • Vakthavande befäl (VB) – Systemleder de resurser som finns inom den utryckande organisationen och ser till att uthållighet finns i händelse av fler olyckor. Kvitterar larm för att sedan vara redo att leda och fördela systemresurserna inom ansvarsområdet.
  • Vakthavande räddningschef (VRC) – Står för den strategiska och normativa ledningen i ansvarsområdet.
Kontakta oss
Brandstationen Oskarshamn
Tfn: 0491-880 00
Besöksadress:
Formaregatan 6
572 35 Oskarshamn
Brandstationen Sipmevarp
Tfn: 0491-880 00
Besöksadress:
Simpevarp
572 83 Oskarshamn