Säkerhet

Oskarshamn ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i. Kommunen ska verka för ett högt säkerhetsmedvetande hos alla, och för att reducera de risker som finns.

Invånare, besökare och företag ska kunna känna sig trygga, och de ska ha både ett gott skydd och en god säkerhet.

För att uppnå ökad trygghet och säkerhet för alla som lever och vistas i Oskarshamn, tar kommunen ett samlat grepp om arbetet mot störningar, kriser, olyckor och brott.

Kontakta oss
Lars Blomberg
Säkerhetschef
Tfn: 0491-880 00
Fredrik Sandqvist
Säkerhetssamordnare
Tfn: 0491-880 00