Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Brottsförebyggande rådet är ett organ för dialog, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för kommunen, föreningslivet, polisen, näringslivet och övriga intresserade samhällsaktörer. 

Brottsförebyggande rådets syfte är att:

  • vara ett nätverk för samhällsaktörer i brottsförebyggande frågor
  • verka för att brottsförebyggande frågor integreras i kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar
  • inhämta och bearbeta ny kunskap om det brottsförebyggande arbete som bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  • vara opinionsbildare och kunskapsspridare inom det brottsförebyggande verksamhetsområdet
  • medverka i arbetet med att ta fram Polisens medborgarlöften