Finansiering

Det finns lite olika möjligheter till både rådgivning och direkt finansiellt stöd för dig som driver företag i Oskarshamn.

Finansieringsportalen

Här finns olika finansieringslösningar för Kalmar län samlade. Se mer information på Finansieringsportalen.se

Region Kalmar län

Region Kalmar län erbjuder sökbara företagsstöd till regionala utvecklingsprojekt och till mindre och medelstora företag som bedriver verksamhet i Kalmar län. Syftet är att stimulera en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

Företagsstödet syftar till att främja entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag på lika villkor. Om du behöver köpa in någon form av konsulttjänst eller kompetens så finns det goda möjligheter till att få delar av den kostnaden finansierad.

Hör av dig till någon av handläggarna på Region Kalmar län för att se vilka möjligheter som finns för ditt behov!

SKB Nu och SKB

Svensk Kärnbränslehantering Näringslivsutveckling (SKB Nu) finns till för dig som är företagare och behöver hjälp med att utveckla din verksamhet i Oskarshamns kommun. Bolagets affärsidé är att stödja utveckling och nyetablering av mindre och medelstora företag. SKB Nu kan erbjuda konsultcheck för mjuka investeringar på maximalt 50 tkr. Företag i Oskarshamn kommun kan få stöd på lånefinansiering från bank med ett borgensåtagande på maximalt halva lånet och tidsbegränsat till 5 år.

Svensk Kärnbränslehantering (SKB) gör mycket för både företag och kommun. Bolaget har ett Mervärdesavtal med de två kommuner det står emellan att ta hand om Sveriges kärnbränsleavfall- Oskarshamn och Östhammar. Mervärdesavtalet ger den kommun som inte får kärnbränsleavfallet motsvarande 75% värden av 1,5 miljarder kr i utvecklingsinsatser, och motsvarande 25% värden till den "vinnande" kommunen. Det innebär att Oskarshamns kommun, tillsammans med SKB, kan göra lokala investeringar för att skapa tillväxt och göra Oskarshamn till en ännu bättre plats att bo och leva på.

Almi

Almi kan erbjuda olika typer av finansiella tjänster. De erbjuder lån, riskkapital och konsultcheckar. 

Almi distribuerar olika typer av utvecklings- och innovationscheckar från exempelvis Tillväxtverket och Vinnova. Dessa får användas till innovationsprojekt i tidiga utvecklingsfaser. 

Man erbjuder även Innovationslån, ett så kallat villkorslån, för innovationsprojekt i ett tidigt skede.