Energirådgivning för företag

Som företagare i Oskarshamns kommun kan du få kostnadsfri och opartisk energirådgivning. Det är en service som finns till för företag som önskar spara på sina energikostnader. Rådgivningen är anpassad till företagets förutsättningar och kräver ingen motprestation.

Kontakta energi- och klimatrådgivaren för ett förutsättningslöst samtal och en eventuell fortsättning med besök till verksamheten. Vi lovar inga underverk men erbjuder någon att bolla sparsamma idéer med.

Erfarenhetsmässigt finns utrymme till eftertanke och diskussion i alla verksamheter. Förutom den egna erfarenheten och kunskapen finns ett landsomfattande nätverk att tillgå i samband med energi- och klimatrådgivning.

Vi hjälper er dessutom gärna med tips på hur företaget kan minska sin klimatpåverkan och därigenom stärka sitt varumärke.

Typiska exempel på frågor som påverkar energianvändningen:

  • Drifttider - går ventilationen 24 timmar alla dagar?
  • Sker uppvärmning och kylning samtidigt?
  • Är tryckluftssystemet tätt och behovsanpassat?
  • Används belysningen effektivt och är den rätt placerad?
  • Är solceller något för ert företag? Hur ska ni tänka kring dimensionering och skatteregler?
  • Är det rätt tid att satsa på laddstolpar till elbilar?

Välkommen att höra av dig!

Kontakta oss
Heléne Fransson
Energi- och klimatrådgivare
Tfn: 0491-880 00